Thema's
Thema's

Naar een evenwichtige Zeeuwse arbeidsmarkt, met een plek voor iedereen

Banenafspraak

In het Sociaal Akkoord van april 2013 zijn de overheid, het bedrijfsleven en de vakbonden de zogeheten ‘banenafspraak’ rond mensen met een arbeidsbeperking overeengekomen. Doelstelling is realisatie van 125.000 extra banen in 2026 voor mensen met een arbeidsbeperking.

Lees meer

ESF-subsidies

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europese instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan beter werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers. De jaarlijkse ESF-financiering verbetert de kansen van miljoenen Europeanen, met name die van hen die moeilijk werk vinden.

Lees meer

Mismatch Zeeuwse arbeidsmarkt

Zeeland heeft een arbeidsmarkt die onder druk staat. Uit cijfers van ZB Planbureau blijkt een tekort van 6.000 werkzame personen in de periode tot 2022. In het vierde kwartaal van 2019 kende in Zeeland 23,1% van de bedrijven een personeelstekort. Ondanks de coronacrisis is er nog steeds sprake van een krappe arbeidsmarkt. Aan de andere kant hebben vele Zeeuwen geen baan.

Lees meer

Onderwijs en arbeidsmarkt

Onderwijs biedt perspectief op de arbeidsmarkt. Onder de vlag van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) stimuleert het kabinet mensen zelf de regie te nemen op hun loopbaan en leven. Investeren in opleiding en ontwikkeling resulteert in duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Lees meer

Statushouders

Gemeenten hebben een wettelijke taak jaarlijks een aantal statushouders te huisvesten. Binnen de regio ligt dit aantal op 3235 (over de periode 2015 t/m 1 juli 2020). Voor deze mensen is van belang om zo snel mogelijk te integreren als ook te participeren in de maatschappij.

Lees meer

Werkgeversdienstverlening

Gemeenten en UWV bieden in iedere arbeidsmarktregio werkgeversdienstverlening aan. Het doel daarvan is: werkgevers helpen om personeel te vinden én om banen te scheppen, in lijn met de doelstellingen van de Participatiewet en de Wet banenafspraak.

Lees meer

Grensoverschrijdend werken

De arbeidsmarkt stopt niet bij een (land)grens. Er zijn kansen voor Zeeuwse werkgevers om arbeidspotentieel van buiten Zeeland te benutten. Ook zijn er kansen voor Zeeuwse werkzoekenden om buiten Zeeland aan het werk te gaan.

Lees meer

Arbeidsmobiliteit

Gemeenten en UWV bieden naast werkgeversdienstverlening in iedere arbeidsmarktregio ook ondersteuning aan werkzoekenden. Het doel is goede matches op de arbeidsmarkt te maken en daarmee (langdurige) uitkeringssituaties te voorkomen.

Lees meer

Versterken samenwerking arbeidsmarktregio Zeeland

De ambitie is de huidige Zeeuwse samenwerking te versterken, zodat de juiste activiteiten kunnen worden ingezet en toekomstige kansen strategisch worden benut. Als middel wordt hiervoor de meerjarenagenda gebruikt.

Lees meer