Steun- en herstelpakket wordt uitgebreid

Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. Lees hier wat dit voor gevolgen heeft voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), de NOW en de Tozo.

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

  • het maximale subsidiebedrag wordt vanaf het eerste kwartaal 2021 verhoogd van € 90.000 naar € 330.000 voor MKB en naar € 400.000 voor het niet-MKB;
  • de subsidiepercentages voor het eerste en tweede kwartaal 2021 komen uit op 85% subsidie van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies, vanaf 30% omzetverlies;
  • de eis van maximaal 250 medewerkers komt te vervallen;
  • het minimale subsidiebedrag gaat omhoog van € 750 naar € 1.500.

 

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

  • het vergoedingspercentage gaat van 80 naar 85%;
  • de loonsomvrijstelling blijft 10%;
  • Vanaf 15 februari 2021 kan NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart.

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers(Tozo)

  • vanaf 1 februari 2021 kunnen ondernemers de regeling met terugwerkende kracht aanvragen vanaf de voorgaande maand;
  • voor Tozo 4, de zogenaamde verlengde Tozo, ziet het kabinet af van de invoering van een vermogenstoets;
  • verlengde Tozo is per 1 april aan te vragen en hiervoor geldt ook dat dit met terugwerkende kracht kan worden aangevraagd (op 1 mei kan een ondernemers dus Tozo4 vanaf 1 april aanvragen).

Lees meer over de uitbreiding van het steun- en herstelpakket op de website van Rijksoverheid.