Samen zetten wij ons in om mensen aan het werk te houden

André van der Reest, wethouder Goes, centrumgemeente Arbeidsmarktregio Zeeland en voorzitter van de Zeeuwse Werkkamer vertelt over het Zeeuwse Mobiliteitsteam. 

Het Zeeuws Mobiliteitsteam is voor alle werkgevers en hun werknemers in Zeeland die getroffen zijn door de coronacrisis en de economische gevolgen daarvan. Het team kijkt naar de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en neemt de zorg uit handen door maatwerk te leveren. Met het Zeeuws Mobiliteitsteam wordt één loket geboden voor alle vragen die Zeeuwse ondernemers hebben in het kader van de huidige economische situatie. 

Lees hier het hele artikel