NOW 3: voorwaarden en wijzigingen bekend

In augustus heeft het kabinet bekend gemaakt dat de tijdelijke Nootmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) per 1 oktober wordt verlengd. Dit is één van de maatregelen binnen het derde steun- en herstelpakket. De precieze voorwaarden zijn nu ook uitgewerkt en bekend gemaakt.

De regeling is bedoeld om werkgevers te ondersteunen middels een tegemoetkoming in de loonkosten. Binnen NOW 3 krijgen werkgevers meer ruimte om zich aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid en is er de mogelijkheid om de onderneming te herstructureren. Dit kan doordat werkgevers die een beroep doen op NOW 3 de loonsom enigszins kunnen laten dalen, zonder dat dit leidt tot een verlaging van het subsidiebedrag.

De belangrijkste wijzigingen

  • NOW 3 geldt tot 1 juli 2021 (drie tijdvakken van drie maanden).
  • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf het tweede tijdvak omhoog van 20% naar 30%.
  • De steun over negen maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%
  • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april-juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon
  • De korting voor het aanvragen van bedrijfseconomisch ontslag verval, de reguliere ontslagbescherming blijft in stand
  • De werkgever heeft een inspanningsverplichting om met ontslag bedreigde werknemers van werk naar werk te begeleiden

Meer informatie