Aan de slag in 2022 | Projecten en thema's

Ook dit jaar staan wij weer voor u klaar om samen in te zetten op een veerkrachtige, inclusieve en grensoverschrijdende arbeidsmarktregio in Zeeland. Zoals u zich wellicht kunt herinneren zijn dit de thema’s waarop we ons binnen Aan de slag in Zeeland op willen richten.

Uitvoeringsagenda 2022

Door het coronavirus hebben wij binnen het team Arbeidsmarktregio Zeeland, net als iedereen, ervaren wat de meerwaarde is van elkaar in het ‘echt’ spreken in plaats van via een beeldscherm. We hebben in de periodes dat er versoepelingen waren extra ingezet op het (opnieuw) kennismaken met de verschillende partijen die zich actief inzetten voor de arbeidsmarkt in Zeeland. Dat is ons erg goed bevallen. Mede op basis van deze gesprekken is een gezamenlijk Uitvoeringsplan voor 2022 tot stand gekomen. In dit plan zetten wij samen met onze partners in op verschillende projecten die bijdragen aan een evenwichtige Zeeuwse arbeidsmarkt. Ons (goede) voornemen is elk jaar met elkaar een jaarplan te maken. Het liefst doen we dit aan de hand van interactieve sessies. Het doel is om de beste ideeën en projecten een plek te geven en gezamenlijk de schouders eronder te zetten om deze te realiseren.

Zichtbaarheid Aan de slag in Zeeland

Afgelopen jaar hebben we extra geïnvesteerd in onze zichtbaarheid. Zo zijn we vooral actiever op LinkedIn en verzenden we 6x per jaar een nieuwsbrief over de ontwikkelingen binnen de arbeidsmarktregio Zeeland. Hierdoor hebben we veel aandacht kunnen generen voor de projecten waarbij we betrokken zijn. Dit doen we zodat de vele mogelijkheden steeds beter in beeld komen bij partners en werkgevers ten gunste van de doelgroep (mensen die graag willen (blijven) werken). Het vergroten van ons bereik zetten we voort in 2022.

> Volg Aan de slag in Zeeland op Linkedin.
> Inschrijven op de nieuwsbrief doet u hier.

Regeerakkoord en gemeenteraadsverkiezingen

De komende periode staan er net als vorig jaar weer een aantal grote ontwikkelingen op de planning. Verschillende afspraken uit het nieuwe regeerakkoord zullen gevolgen hebben voor de Zeeuwse arbeidsmarkt. In dit artikel vertellen we u daar meer over. Zoals u van ons gewend bent houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en anticiperen hierop wanneer dat nodig is.

In maart dit jaar komen ook de gemeenteraadsverkiezingen er weer aan. Dit betekent dat we ook de nieuwe raden en colleges van informatie over de huidige Zeeuwse arbeidsmarkt willen voorzien.

Aan de slag in Zeeland en de krapte op de arbeidsmarkt

De situatie op de arbeidsmarkt zal ook dit jaar naar verwachting bestaan uit veel vacatures maar weinig personeel. Omscholing is daarom een van de belangrijkste instrumenten die we voor inwoners en werkgevers toegankelijker willen maken via het project ‘Leven Lang Ontwikkelen’. Daarnaast zullen we de komende tijd met onze partners gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het huidige Zeeuwse Team van Jobhunters en Jobcoaches en het Zeeuws Mobiliteitsteam in de toekomst (2023 en daarna) voort te zetten. Verder start er weer een nieuw Europees subsidieprogramma (ESF) waarbinnen voor de regio Zeeland veel mogelijkheden liggen. Wij zullen het proces organiseren en de aanvraag op tijd indienen.

En verder…

  • Zorgen we samen met de Zeeuwse werkgroep educatie ervoor dat laaggeletterdheid minder vaak een probleem is voor werkenden en werkzoekenden.
  • Helpen we samen met het UWV en werkgevers meer inclusieve arbeidsplaatsen te creëren.
  • Zetten we samen met de netwerkfacilitatorin op het wegnemen van bureaucratische drempels in het Grensoverschrijdend samenwerken met Vlaanderen.

En nog veel meer! Voor een overzicht van al onze projecten kunt u terecht op onze projectenpagina.