Personeelstekort? Denk aan kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt
Personeelstekort? Denk aan kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt

Naar een evenwichtige Zeeuwse arbeidsmarkt, met een plek voor iedereen

Personeelstekort? Denk aan kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt

Op de zeer krappe Zeeuwse arbeidsmarkt zijn er veel werkgevers die hun vacatures niet ingevuld krijgen. Hoe krijg je die lege plekken gevuld? En welke rol kan het WerkgeversServicepunt in je regio hierin vervullen? Erik de Pooter, Strategisch Adviseur bij WerkgeverServicepunt Orionis Walcheren ziet heel veel mogelijkheden. Hij vertelt over de kans om vacatures in te vullen met mensen die een kwetsbare positie hebben op de arbeidsmarkt.

“Er zijn heel veel mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Met goede begeleiding en financiële vergoeding. Dit helpt werkgevers om openstaande vacatures in te vullen."

Een oplossing voor personeelstekort

Wanneer Erik de Pooter begint te vertellen richt hij zich direct tot werkgevers: “Beste werkgevers, jullie hebben te maken met veel krapte. Wil je dit oplossen? Denk dan aan het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of met verminderde loonwaarden, want daar kunnen jullie veel begeleiding in krijgen."

Hij vertelt verder: "Een werkgever heeft een vacature en weet vaak precies wie hij hiervoor zoekt. Een voorbeeld: een werkgever had een magazijnman, die ging met pensioen en hij kan nog geen vervanger vinden. De werkgever kijkt vaak naar wat de huidige medewerker kan, en komt tot de conclusie: ik zoek weer zo'n zelfde persoon. Maar in een krappe arbeidsmarkt lukt dat vaak niet. Er is wel aanbod, maar dit is misschien iemand die niet dezelfde competenties en kwaliteiten heeft als zijn oude magazijnman. En dat is iemand die door een beperking misschien minder productief is of begeleiding nodig heeft."

Erik: "Er zijn heel veel instrumenten die WerkgeversServicepunten kunnen inzetten wanneer iemand met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt geplaatst wordt bij een werkgever. Loonkostensubsidie* is hier een voorbeeld van, maar denk ook aan een vergoeding bij ziekte (de no risk-polis) of jobcoaching."

* Loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand in dienst nemen die door een ziekte of handicap een arbeidsbeperking heeft. Het gaat om medewerkers die door hun arbeidsbeperking een lagere productiviteit hebben. Hier lees je meer over loonkostensubsidie en andere regelingen.

Het WerkgeversServicepunt denkt met je mee

Erik: "We denken met je mee om te zorgen we een kandidaat zo goed mogelijk bij je kunnen plaatsen. We hebben uiteraard die financiële vergoeding – de loonkostensubsidie- om het gemis aan productiviteit van een medewerker te vergoeden. En we hebben intensieve begeleiding op het moment dat iemand aan de slag is. We helpen je bij de aanvragen en de hele papierwinkel. Het is een breed pakket van mogelijkheden die we hebben als WerkgeversServicepunt." 

Overwegingen van werkgevers

Erik vertelt dat werkgevers verschillend aankijken tegen het aannemen van kandidaten die soms wat extra hulp of begeleiding nodig hebben. "Er zijn werkgevers die al heel inclusief te werk gaan in het aannemen van personeel. Er zijn ook werkgevers die twijfelen of het bij ze past. Het komt ook voor dat er in het verleden een wat minder goede ervaring is geweest of dat werkgevers bang zijn dat het veel tijd kost om iemand in dienst te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Soms is het ook gewoon nog niet het juiste moment voor een werkgever om zich te verdiepen in het aannemen van iemand met een beperking. Maar dit kan altijd veranderen of misschien is het even wennen aan het idee. Daarom blijven we vertellen over de vele mogelijkheden die er zijn." 

Er is ook wel eens twijfel: "Als werkgever zie je misschien iemand die wat sneller uit kan vallen. Of je kunt twijfelen aan jezelf of de mogelijkheden binnen je bedrijf. Kan ik dit wel? Iemand met psychische of lichamelijke klachten een plek geven in mijn bedrijf? Maar er zijn heel veel manieren waarop er ondersteuning kan plaatsvinden waardoor het wel kan.”

"Als werkgever zie je misschien iemand die wat sneller uit kan vallen. Of je kunt twijfelen aan jezelf of de mogelijkheden binnen je bedrijf. Kan ik dit wel? Iemand met psychische of lichamelijke klachten een plek geven in mijn bedrijf? Maar er zijn heel veel mogelijkheden waardoor het wel kan.”

5 redenen om te kiezen voor een kandidaat met een afstand tot de arbeidsmarkt

Erik: "Werkgevers die twijfelen om een vacature in te vullen met mensen met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt zou ik graag duidelijk willen maken dat:

  • regelgeving verbeterd is;
  • de overheid meer mogelijkheden heeft dan vroeger om hulp te bieden;
  • gemeenten en UWV meer mogelijkheden hebben om kandidaten te begeleiden;
  • loonkostensubsidie echt het verschil in loonwaarde vergoedt over het verschil in productiviteit;
  • het ziekterisico voor een groot deel is afgedekt. 

Werkgevers lopen nu eenmaal tegen een groot probleem aan: ze kunnen geen mensen vinden. En met de vele hulpmiddelen die er zijn kunnen we ze echt helpen om openstaande vacatures in te vullen."

Meer weten?

Orionis Walcheren is het WerkgeversServicepunt voor werkgevers op Walcheren.
Neem contact op met het WerkgeversServicepunt in jouw regio om meer te horen over alle mogelijkheden om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.