Jaaroverzicht 2023: Zo werken we samen aan de Zeeuwse arbeidsmarkt
Jaaroverzicht 2023: Zo werken we samen aan de Zeeuwse arbeidsmarkt

Naar een evenwichtige Zeeuwse arbeidsmarkt, met een plek voor iedereen

Jaaroverzicht 2023: Zo werken we samen aan de Zeeuwse arbeidsmarkt

De arbeidsmarktregio Zeeland heeft in 2023 een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt. En dat is nodig want de spanning op de Zeeuwse arbeidsmarkt voor 2023 werd beschreven als 'zeer krap'. Met tal van initiatieven, zoals de uitbreiding van het Expat Center, het samenbrengen van Leven Lang Ontwikkelen en het Zeeuws Mobiliteitsteam, en de organisatie van succesvolle evenementen zoals het Zeeuws Arbeidsmarktcongres, laat Zeeland zien te werken aan oplossingen voor de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Ontdek hoe de projecten en samenwerkingen de regio voorbereiden op de toekomst en bijdragen aan een veerkrachtige arbeidsmarkt. Lees hierover in het Jaaroverzicht 2023.


Jaaroverzicht 2023


Waarom een jaaroverzicht?

Stefan de Weerdt, teammanager Arbeidsmarktregio Zeeland: “We hebben een jaaroverzicht gemaakt omdat we inzicht willen geven in wat we allemaal doen. Want er gebeuren heel veel mooie dingen binnen de arbeidsmarktregio. De laatste jaren zijn er bovendien veel taken en projecten bijgekomen. Dan is het heel fijn om een overzicht te maken van wat gedaan hebben. Ook kunnen we in het jaaroverzicht laten zien hoe we georganiseerd zijn en we geven inzicht in de financiën. We vertellen over de belangrijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en hoe we hieraan werken met de projecten die er zijn.”

Voor wie is het gemaakt?

Stefan de Weerdt: "Het jaaroverzicht is gemaakt voor de samenwerkingspartners in de regio. Dit zijn de gemeenten en het UWV, het onderwijs, de sociale werkbedrijven, werkgevers- en werknemersorganisaties, werkgevers en de Provincie Zeeland. Maar eigenlijk is het interessant voor iedereen die meer wil weten over de Zeeuwse arbeidsmarkt en wat we doen om deze in evenwicht te houden."

Het jaaroverzicht laat zien wat we doen en wie we zijn

Kristian Coppoolse, senior beleidsadviseur team Arbeidsmarktregio Zeeland: “We werken voor een samenwerkingsverband van verschillende partijen. Dus ik denk dat het goed is om verantwoording af te leggen richting die partijen. Ook geeft het jaaroverzicht heel duidelijk weer wie we zijn, wat we doen en waarom we het doen. We zijn een netwerkorganisatie. We zijn beleidsmatig bezig, we organiseren en we verbinden. Vanuit het team Arbeidsmarktregio Zeeland voeren we geen projecten uit, dat ligt bij onze partners. Wij zorgen dat projecten uitgevoerd (kunnen) worden. Dat zijn twee verschillende dingen. We zorgen dat er geld komt en dat er samenwerkingsplannen komen wanneer partijen dat willen of wanneer de landelijke overheid (Rijksoverheid) dit vraagt. En daar voegen we echt iets toe.”

Samenwerking staat voorop

De samenwerking tussen de partners binnen de Arbeidsmarktregio Zeeland is heel belangrijk. André van der Reest, voorzitter van de Arbeidsmarktregio Zeeland: "Onder de vlag van Aan de slag in Zeeland komen verschillende organisaties samen. Samenwerken is belangrijk om de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zoals de krapte en mismatch tussen vacatures en werkzoekenden aan te kunnen pakken. Dat hebben we ook in 2023 weer laten zien en de projecten waar we elkaar versterkten zullen in dit jaarverslag zeker de revue passeren."

De hoogtepunten van 2023

Het jaaroverzicht laat zien wat de arbeidsmarktregio heeft bereikt in 2023. Er zijn 2.677 banen ingevuld door mensen met een arbeidsbeperking en waren er extra budgetten om kwetsbare groepen te ondersteunen. Belangrijke momenten waren de uitbreiding van het Expat Center en het Zeeuws Arbeidsmarktcongres. Ook zijn er meer dan 20 projecten gestart om mensen (weer) aan het werk te helpen. Samenwerkingen zoals tussen het Zeeuws Mobiliteitsteam, team Leven Lang Ontwikkelen en het Leerwerkloket maken de arbeidsmarkt sterk en klaar voor de toekomst.

Zo veel mogelijk Zeeuwen aan de slag

Stefan de Weerdt: “Ik ben er trots op dat we als team Arbeidsmarktregio Zeeland veel projecten van A tot Z brengen. Denk aan het thema laaggeletterdheid, het Expat Center, het project Anders kijken naar Werk. En ook de jaarlijkse subsidiestromen die allemaal in goede banen geleid worden door onze subsidiespecialist. We brengen altijd in beeld wat de projecten opleveren. Van de projecten kunnen we terugzien hoeveel mensen hiermee geholpen zijn. En dat vind ik dan toch mooi, want daarvoor kom je naar je werk. Om uiteindelijk nog meer Zeeuwen te helpen richting werk.”

Bekijk hier het Jaaroverzicht 2023