Nieuwkomers moeten weten waar ze met gezondheidsvragen terecht kunnen
Nieuwkomers moeten weten waar ze met gezondheidsvragen terecht kunnen

Naar een evenwichtige Zeeuwse arbeidsmarkt, met een plek voor iedereen

Nieuwkomers moeten weten waar ze met gezondheidsvragen terecht kunnen

Voor statushouders - asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen - is het belangrijk om te weten waar ze met (mentale) gezondheidsvragen terecht kunnen. Ze hebben vaak veel meegemaakt, hun land, familie en vrienden moeten achterlaten. Dit kan invloed hebben op het inburgeren en op het vinden van hun weg op de arbeidsmarkt. Daarom focust de Community of Practice (CoP) Inburgering Zeeland zich op positieve gezondheid. Divosa interviewde Sylvia Rook, Communitytrekker van de Community of Practice Inburgering – Zeeland. 

Preventieve hulp

Weten waar je terecht kunt met gezondheidsvragen is belangrijk. Maar het is ook belangrijk om preventief hulp aan te bieden, aldus de CoP Zeeland. Statushouders zijn vaak druk met inburgeren, hun nieuwe huis, gezinshereniging en het starten met werk dat ze er niet bij stil kunnen staan dat ze ook te maken hebben met rouw en verlies.

Het belang van informeren over gezondheid

Sylvia Rook is Regisseur inburgering en integratie bij de Gemeente Tholen en Communitytrekker van de Community of Practice Inburgering – Zeeland. “Het is zo jammer als problemen blijven sluimeren, pas later opduiken en dan iemands route naar werk beïnvloeden. Nu maakt het uit in welke gemeente iemand woont of er aandacht is voor de (geestelijke) gezondheid van een statushouder. De ene gemeente heeft budget om een programma met cursussen op dit vlak aan te bieden, een andere gemeente minder of niet. Dat verschil zou er niet moeten zijn. Het liefst zien wij als CoP dat in de Wet inburgering 2021 het volgen van een aparte module met basisinformatie over gezondheid verplicht wordt gesteld."

Sylvia Rook isCommunitytrekker van de Community of Practice Inburgering – Zeeland
Sylvia Rook  Foto: Divosa

Het liefst zien wij als CoP dat in de Wet inburgering 2021 het volgen van een aparte module met basisinformatie over gezondheid verplicht wordt gesteld.”  

Sylvia Rook

Over de Community of Practice Inburgering

Er zijn in Nederland twaalf Communities of Practice Inburgering die ondersteund worden door Divosa. In een CoP komen gemeenten bij elkaar om van elkaar te leren, dienstverlening aan statushouders te verbeteren en thema's te verdiepen. In Zeeland wordt gewerkt aan het thema positieve gezondheid. 

In de Community of Practice zitten gedreven mensen die in hun werk rechtstreeks te maken hebben met inburgeraars. Medewerkers van gemeenten, welzijnsorganisatie SMWO, VluchtelingenWerk Nederland en casemanagers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers


Als Arbeidsmarktregio vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen op arbeidsmarkt. Een inclusieve arbeidsmarkt is één van de focusthema's op de meerjarenagenda van de Arbeidsmarktregio Zeeland.


Lees het complete interview over de Community of Practice Inburgering Zeeland op de website van Divosa