Een eyeopener voor iedereen die met inburgering te maken heeft
Een eyeopener voor iedereen die met inburgering te maken heeft

Naar een evenwichtige Zeeuwse arbeidsmarkt, met een plek voor iedereen

Een eyeopener voor iedereen die met inburgering te maken heeft

“Het had mij erg geholpen als ik tijdens mijn inburgering uitleg had gekregen over de gezondheidszorg in Nederland. Ik durfde mijn stressklachten met niemand te bespreken, zelfs niet met de huisarts. Ik was bang dat een instantie mijn kinderen af zou pakken”.

Maya Mouselli is bruggenbouwer bij de gemeente Tholen en deelnemer van de Community of Practice Inburgering Zeeland (CoP). Ze komt oorspronkelijk uit Syrië. Haar woorden geven precies aan waarom er volgens de CoP een module Gezondheid nodig is voor inburgeraars. Daarom krijgt haar verhaal een prominente plek in het advies dat de Community of Practice zal aanbieden aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Maya Mousem en Luuc Smit

Maya Mousem en Luuc Smit - ©Hester Kraaijeveld fotografie


Gezondheid moet onderdeel zijn van inburgering

Het verhaal van Maya moet een eye-opener zijn voor alle professionals die zich bezighouden met inburgering. Op een infosheet die gemaakt is voor het ministerie staan, naast de quote van Maya, ook de belangrijke thema’s die er zijn rondom gezondheid en inburgering. Aandacht voor gezond eten, stress en rouw en verlies zijn belangrijk voor inburgeraars. De CoP wil dat er een module gezondheid wordt toegevoegd aan de inburgering van nieuwkomers zodat ze weten waar ze terecht kunnen met vragen over dit soort thema's.

"Wanneer nieuwkomers hier in Nederland komen, hebben ze niet alleen een thuis en een inkomen nodig, maar een goede gezondheid is net zo belangrijk. Mentaal en lichamelijk gezond zijn is noodzakelijk om goed te kunnen integreren en participeren”. Zegt Sylvia Rook, kartrekker van de CoP Zeeland.

4 onderwerpen rondom positieve gezondheid

In de CoP Zeeland zijn onderwerpen rondom positieve gezondheid onderzocht: Preventie, Financiële zelfredzaamheid, de Module Gezondheid en ‘Rouw en verlies’ en ‘trauma’. In de laatste bijeenkomst van de CoP op 6 juni 2024 was er extra aandacht voor rouw, verlies en trauma. Luuc Smit, is docent aan de Hogeschool Zeeland en rouwexpert. Hij gaf een korte lezing over deze 2 onderwerpen in relatie tot inburgering. Belangenorganisatie en (kennis)netwerk Divosa ging na afloop van de bijeenkomst in gesprek met Luuc Smit en Maya Mouselli en deelde erover in hun netwerk.

Lees het artikel van Divosa: Omgaan met trauma tijdens inburgering: ‘Doe niet alsof het er niet is’.

Over de Community of Practice Inburgering

Er zijn in Nederland twaalf Communities of Practice (CoP) Inburgering die ondersteund worden door Divosa. In een CoP komen gemeenten en samenwerkingspartners bij elkaar om van elkaar te leren, dienstverlening aan statushouders te verbeteren en thema's te verdiepen. In Zeeland is er gewerkt aan het thema positieve gezondheid.

De Community of Practice Zeeland bestaat uit gedreven mensen die in hun werk direct te maken hebben met inburgeraars: medewerkers van gemeenten, welzijnsorganisatie SMWO, VluchtelingenWerk Nederland en casemanagers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.