Lees voor

Meerjarenagenda Aan de slag in Zeeland

Werkterrein: Zeeland
Start: December 2020
Einde: Juli 2021

Doelstelling

We willen in Zeeland werken aan de hand van een meerjarenagenda Aan de slag in Zeeland, voor en van de dertien gemeenten, die door alle samenwerkingspartners wordt omarmd. Hierdoor ontstaat een ankerpunt voor de activiteiten van Aan de slag in Zeeland in de periode 2021-2025, waarvoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid gevoeld wordt en de samenwerking wordt versterkt.

Opzet

Met de meerjarenagenda komen we tot een vertaling van een gedeelde visie in concrete doelen en acties en ieders bijdrage hieraan vanuit de samenwerking. De agenda wordt opgesteld vanuit een strategisch en inspirerend gedachtegoed rondom het toekomstbeeld van de arbeidsmarkt in Zeeland. Om tot de meerjarenagenda te komen worden diverse bestuurlijke en ambtelijke werksessies met de gemeenten en Zeeuwse samenwerkingspartners georganiseerd onder leiding van GovernEUR, onderdeel van de Erasmus Universiteit.

Projectpartners

De dertien gemeenten, UWV, werk(gevers)servicepunten, Provincie Zeeland, sociale werkbedrijven, onderwijsinstellingen (zoals Scalda, HZ University of Applied Sciences, University College Roosevelt en Zeeuwse Stichting Maatwerk), werkgevers en werknemers (zoals VNO-NCW Brabant Zeeland en de vakbonden).

Laatste stand van zaken

Vanaf december 2020 is er gewerkt aan de vorming van een meerjarenagenda conform het vastgestelde “Werkplan meerjarenagenda Aan de slag in Zeeland” door het onderzoeksteam van GovernEUR/Erasmus Universiteit Rotterdam. In juli 2021 is de Meerjarenagenda vastgesteld door de 13 Zeeuwse gemeenten. De Meerjarenagenda 2021-2025 kunt u via de link onderaan deze pagina bekijken. 

Op basis van de Meerjarenagenda stellen we ieder jaar een uitvoeringsplan op. Het uitvoeringsplan 2022 is in december 2021 vastgesteld.

 

Zelf de Meerjarenagenda of het uitvoeringsplan inzien?

Wilt u de Meerjarenagenda 2021-2025 of het Uitvoeringsplan voor 2022 zelf inzien? Dat kan.

De meerjarenagenda is beschikbaar via deze link

Het uitvoeringsplan 2022 is beschikbaar via deze link

Projectleiding

René Boone

René Boone

r.boone@goes.nl