Meerjarenagenda Aan de slag in Zeeland
Meerjarenagenda Aan de slag in Zeeland

Naar een evenwichtige Zeeuwse arbeidsmarkt, met een plek voor iedereen

Lees voor

Meerjarenagenda Aan de slag in Zeeland

Werkterrein: Zeeland
Start: December 2020
Einde: December 2025

Doelstelling

We werken in Zeeland met behulp van een meerjarenagenda genaamd "Aan de slag in Zeeland 2021-2025", opgesteld door en voor de dertien gemeenten en omarmd door alle samenwerkingspartners. Dit dient als leidraad voor de activiteiten van Aan de slag in Zeeland gedurende de periode 2021-2025. Hierdoor ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wordt de samenwerking versterkt. Daarnaast stellen we jaarlijks in samenwerking met onze partners een uitvoeringsplan op om aan te blijven sluiten bij de veranderende arbeidsmarkt in Zeeland.

Opzet

De meerjarenagenda vertaalt een gedeelde visie naar concrete doelen en acties, waarbij de samenwerking van alle betrokkenen wordt benadrukt. De agenda wordt opgesteld vanuit een strategisch en inspirerend perspectief over de toekomstige arbeidsmarkt in Zeeland. Om tot deze meerjarenagenda te komen, worden diverse werksessies op bestuurlijk en ambtelijk niveau georganiseerd met de gemeenten en samenwerkingspartners in Zeeland, onder begeleiding van GovernEUR, een onderdeel van de Erasmus Universiteit.

Projectpartners

De dertien gemeenten, UWV, werk(gevers)servicepunten, Provincie Zeeland, sociale werkbedrijven, onderwijsinstellingen (zoals Scalda, HZ University of Applied Sciences, University College Roosevelt en Zeeuwse Stichting Maatwerk), werkgevers en werknemers (zoals VNO-NCW Brabant Zeeland en de vakbonden).

In juli 2021 is de Meerjarenagenda goedgekeurd door de dertien gemeenten in Zeeland. U kunt de Meerjarenagenda 2021-2025 bekijken via de link onderaan deze pagina. Het uitvoeringsplan wordt jaarlijks vastgesteld.

 

Bekijk de Meerjarenagenda 2021-2025

Bekijk het MJA Uitvoeringsplan 2024.

Projectleiding

Stefan de Weerdt

Stefan de Weerdt

s.de.weerdt@goes.nl