Lees voor

Meerjarenagenda Aan de slag in Zeeland

Werkterrein: Zeeland
Start: December 2020
Einde: Juli 2021

Doelstelling

We willen in Zeeland komen tot een meerjarenagenda van Aan de slag in Zeeland, voor en van de dertien gemeenten, die door alle samenwerkingspartners wordt omarmd. Hierdoor ontstaat een ankerpunt voor de activiteiten van Aan de slag in Zeeland in de periode 2021-2025, waarvoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid gevoeld wordt en de samenwerking wordt versterkt.

Opzet

Met de meerjarenagenda komen we tot een vertaling van een gedeelde visie in concrete doelen en acties en ieders bijdrage hieraan vanuit de samenwerking. De agenda wordt opgesteld vanuit een strategisch en inspirerend gedachtegoed rondom het toekomstbeeld van de arbeidsmarkt in Zeeland. Tijdens de ontwikkeling van de meerjarenagenda kunnen al concrete initiatieven starten om zo concreet invulling aan de samenwerking te geven en lopende acties kunnen worden geïntegreerd. Om tot de meerjarenagenda te komen worden diverse bestuurlijke en ambtelijke werksessies met de gemeenten en Zeeuwse samenwerkingspartners georganiseerd onder leiding van GovernEUR, onderdeel van de Erasmus Universiteit.

Projectpartners

De dertien gemeenten, UWV, werk(gevers)servicepunten, Provincie Zeeland, sociale werkbedrijven, onderwijsinstellingen (zoals Scalda, HZ University of Applied Sciences, University College Roosevelt en Zeeuwse Stichting Maatwerk), werkgevers en werknemers (zoals VNO-NCW Brabant Zeeland en de vakbonden).

Financiën

nog nader te bepalen

Laatste stand van zaken

Vanaf december 2020 is er gewerkt aan de vorming van een meerjarenagenda conform het vastgestelde “Werkplan meerjarenagenda Aan de slag in Zeeland” door het onderzoeksteam van GovernEUR/Erasmus Universiteit Rotterdam. Momenteel is de fase van agendavorming bereikt, met hierin een bestuurlijke werksessie en spreekuren met de diverse samenwerkingspartners uit de regio. Op basis van de laatste input zullen de hoofdlijnen van de meerjarenagenda verder geconcretiseerd worden. De uitkomst zal door de onderzoekers van GovernEUR naar verwachting gepresenteerd worden aan de bestuurlijk opdrachtgevers in juli 2021. 

Projectleiding

René Boone

René Boone

r.boone@goes.nl