Anders kijken naar werk, hoe doe je dat?

“We moeten anders kijken naar werk.” Een uitspraak die je tegenwoordig vaak hoort als het gaat over de enorme krapte op de arbeidsmarkt. Maar hoe doe je dat? Anders kijken naar werk?

Vanuit het gedachtengoed ‘Aan de slag in Zeeland’ werken UWV en WerkgeversServicepunten samen aan het project ‘Anders kijken naar werk’. Dit project heeft als doel om werkgevers te helpen om personele knelpunten op te lossen én om kansen te creëren voor werkzoekenden.

Om anders te gaan kijken naar werk wordt gebruik gemaakt van het Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie (BIA). Een methode waarbij het herontwerpen van werk en inclusiviteit centraal staan. Deze methode wordt al jaren succesvol gebruikt en werd ontwikkeld door het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO).

 

Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie (BIA)

Met het Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie worden Zeeuwse werkgevers geholpen met personele vraagstukken. Denk hierbij aan organisaties die moeite hebben met het aantrekken van nieuwe medewerkers. Ook hoog ziekte verzuim of de ambitie om sociaal ondernemerschap te tonen kunnen een reden zijn om contact op te nemen. De personeelsvraag van de werkgever staat altijd centraal.

Het resultaat van het BIA is een advies op maat: hoe kunnen de gesignaleerde knelpunten worden opgelost door een herverdeling van taken en de inzet van nieuwe medewerkers. Daarnaast kan de werkgever met de uitkomsten van het BIA laten zien dat de organisatie staat voor inclusie. De extra banen die gecreëerd worden helpen niet alleen de personele knelpunten op te lossen, maar bieden ook mogelijkheden voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Kunnen we het werk slimmer organiseren?

Bij veel organisaties zie je dat medewerkers naast hun kerntaak een heleboel ondersteunende taken hebben. Deze manier van werken heeft een aantal nadelen:

  • Medewerkers hebben minder tijd voor hun eigenlijke taak. Ze raken daardoor gefrustreerd of gestrest. Soms vallen medewerkers uit vanwege een (te) hoge werkdruk;
  • Organisaties maken onnodig hoge kosten omdat veel ondersteunende taken worden gedaan door medewerkers die overgekwalificeerd zijn;
  • Als Zeeuwse samenleving laten we een grote kans liggen. In Zeeland zijn er veel werkzoekenden, waarvan een belangrijk deel graag ondersteunende taken zou willen doen. Bijvoorbeeld mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Hoe kunnen we het werk slimmer organiseren? Dit blijkt nog een flinke uitdaging. Het gaat vaak om een complex vraagstuk waarbij het fijn is dat er iemand van buitenaf meekijkt. Een extern adviseur ziet oplossingen waar de werkgever die soms niet ziet. Er zijn altijd wel processen en taken binnen organisaties die niet eens meer opvallen en daardoor door de werkgever zelf niet opgemerkt worden als mogelijke oplossing.

Het BIA brengt in kaart hoe een werkgever het werk slimmer kan organiseren. De werkgever, de medewerkers en de adviseur ontwerpen zo nieuwe taken, functies en/of organisatie.

 

Het Bedrijfsadvies in 4 stappen

Het Bedrijfsadvies is een proces van vier stappen:

Stap 1:   Verkennen van de vraag van de werkgever

Om te beginnen inventariseert de adviseur met welke uitdaging de werkgever te maken heeft en welke stappen de werkgever al ondernomen heeft. In deze stap vindt er ook een intake met de analist bedrijfsadvies plaats. Tijdens de intake bespreekt men welke afdelingen/onderdelen betrokken worden bij analyse en herontwerp, hoe medewerkers te informeren, welke medewerkers worden geïnterviewd, het commitment van beide partijen en de tijdsplanning.

Stap 2:   Analyseren van werkprocessen

De analist interviewt medewerkers en analyseert de werkprocessen. Vervolgens brengt de analist werkzaamheden in kaart en onderscheidt primaire en ondersteunende taken. De werkgever wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de interviews

Stap 3:   Voorstel maken herontwerp

De analist maakt integraal voorstel voor werkgever. Het voorstel sluit altijd aan op de vraag van de werkgever. Mogelijke onderwerpen in het voorstel zijn de vaststelling van geschikte taken, herschikking van geschikte taken, eventuele bundeling van taken en het creëren van een nieuwe functie en de vulling van ontstane ruimte bij bestaande functies.

Stap 4:   Plan van aanpak

De adviseur levert een plan van aanpak aan met alle voorgaande stappen. De werkgever over de inzet en uitvoering van de aanbevelingen. Vervolgens kan het team ‘Anders kijken naar werk’ de werkgever adviseren en ondersteunen bij inzet en uitvoering van de aanbevelingen, bij het vinden van geschikte kandidaten en adviseren over de regelingen en subsidies waar werkgevers gebruik van kunnen maken.

 

Werkgevers met een warm hart

Iemand met een arbeidsbeperking een kans geven, vergt een beetje passen en meten. Soms gaat het om een simpele aanpassing, soms om een verandering die wat meer inspanning van de werkgever vraagt. Maar daar kan het team juist bij helpen én de werkgever krijgt er een gemotiveerde werknemer voor terug.

 

Ook anders kijken naar werk?

Heeft u als werkgever moeilijk vervulbare vacatures? Of wilt u uitbreiden, maar kunt u geen geschikt personeel voor de specifieke functie vinden? Wellicht kan het Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie u daarbij helpen.

Deze dienstverlening wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde adviseur van het WerkgeversServicepunt of het UWV en is voor werkgevers kosteloos. Heeft u vragen of interesse? Neem dan contact op met het team Anders kijken naar werk: anderskijkennaarwerk@aandeslaginzeeland.nl