Mobiliteitsteam Zeeland: Van werk naar werk

Door de coronapandemie worden veel Zeeuwse ondernemers, bedrijven, organisaties en zzp’ers getroffen in de bedrijfsvoering. Dit heeft gevolgen voor werkgevers en werknemers. Mobiliteitsteam Zeeland helpt werkgevers en ondernemers om nieuwe kansen te vinden voor boventallig personeel. Wij hebben als doel dat zij geen dag zonder werk zitten en snel bij een andere werkgever aan de slag kunnen. Dat noemen we: van werk naar werk.

Kunnen we uw zorgen over boventallig personeel uit handen nemen? Neem vrijblijvend contact op hoe we hiermee samen aan de slag kunnen.

 

Mobiliteitsteam voor werkgevers

We zijn er voor alle Zeeuwse werkgevers die getroffen zijn door de coronacrises en de economische gevolgen daarvan, ongeacht de grootte of rechtsvorm. Mobiliteitsteam Zeeland helpt met:

  • Bemiddeling van werk naar werk van boventallig personeel naar andere werkgevers
  • Ondersteuning van werkgevers bij de inspanningsverplichting vanuit de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)
  • Verbinden van werkgevers met personeelsoverschotten en werkgevers met personeelstekorten
  • Begeleiden van met ontslag bedreigde werknemers, met bijvoorbeeld een status Banenafspraak, naar een andere betaalde baan

Mobiliteitsteam voor zzp’ers

Bent u zzp’er en is het om economische redenen beter om te stoppen? Ook dan staat Mobiliteitsteam Zeeland voor u klaar. Samen met u kijken we naar de mogelijkheden om in vaste dienst te gaan en eventueel gebruik te maken van omscholing. Eventueel kunt u met jobcoaches aan de slag om samen een passende werkgever te vinden.

Samenwerkingspartners Mobiliteitsteam Zeeland

Mobiliteitsteam Zeeland is een initiatief van Aan de slag in Zeeland. Mobiliteitsteam Zeeland wordt vooralsnog gevormd door de vier werk(gevers)servicepunten in Zeeland, maar de sociale partners (VNO-NCW, FNV en CNV), Scalda en SBB gaan met de kwartiermaker voor het mobiliteitscentrum in gesprek over hun betrokkenheid.

 

Contact

Heeft u ondersteuning nodig bij ‘van werk naar werk’ vraagstukken, neem dan contact op met Toine Witters.

Telefoonnummer: 0615549445
E-mailadres: mobiliteitsteam@aandeslaginzeeland.nl

Bij vragen over de inrichting van het Zeeuws Mobiliteits Team kunt u contact opnemen met Eva Jeremiasse (EVA Projecten & Advies) via: info@evaprojectenadvies.nl

 

FAQ Mobiliteitsteam Zeeland


Samen met u kijken wij naar uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Wij ondersteunen u bij het maken van een goede stap in uw loopbaan. Eventueel in combinatie met omscholing of bijscholing. Afhankelijk van uw werkervaring stellen wij u voor bij verschillende werkgevers. Uiteraard maken wij daarbij graag gebruik van uw eigen netwerk.


Ja! Juist daarvoor is het mobiliteitsteam in het leven geroepen. Onze ervaren adviseurs gaan met u in gesprek en kijken samen met u welke mogelijkheden er zijn. Wij doen daarbij voornamelijk een beroep op uw netwerk. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat dan gaan wij samen met uw werknemer(s) op zoek naar een andere betaalde baan. Er zal ook worden gekeken of scholing mogelijk is.


Jazeker. Wellicht kent u collega-ondernemers waar uw medewerker van toegevoegde waarde kan zijn en die hem/haar een kans willen bieden. Blijkt dit niet het geval te zijn, dan gaan wij voor deze werknemer op zoek naar een passende betaalde baan.


Het eerste contact is altijd met een ervaren adviseur van UWV. Naast UWV, zijn ook Zeeuwse gemeenten, vakbonden, werkgevers (VNO/NCW) en onderwijsinstellingen betrokken bij het mobiliteitsteam van Aan de slag in Zeeland. Samen met de adviseur wordt gekeken welke partner u, of uw werknemers, het best kan ondersteunen bij uw vraag.


Nee, er worden geen kosten in rekening gebracht. Dit valt onder de publieke dienstverlening van de partners in het mobiliteitsteam.