Mobiliteitsteam Zeeland: Van werk naar werk

Door de coronapandemie worden veel Zeeuwse ondernemers, bedrijven, organisaties en zzp’ers getroffen in de bedrijfsvoering. Dit heeft gevolgen voor werkgevers en werknemers. Mobiliteitsteam Zeeland helpt werkgevers en ondernemers en om nieuwe kansen te vinden voor boventallig personeel. Daarnaast helpt het Zeeuwse Mobiliteitsteam werknemers bij het zoeken naar een baan. Wij hebben als doel dat zij geen dag zonder werk zitten en snel bij een andere werkgever aan de slag kunnen. Dat noemen we: van werk naar werk.

Kunnen we uw zorgen over boventallig personeel uit handen nemen of bij het vinden van een nieuwe baan? Neem vrijblijvend contact op hoe we hiermee samen aan de slag kunnen.

Mobiliteitsteam voor werknemers
Wij bieden u extra ondersteuning en begeleiding bij het vinden van een nieuwe baan. Hiervoor hebben wij samen het Zeeuws Mobiliteitsteam opgericht. Een team van loopbaancoaches, werkmakelaars en adviseurs begeleiden talloze werkzoekenden in hun zoektocht naar een baan.

Wij kunnen u ook helpen bij uw zoektocht naar een nieuwe baan. Het beschikbare budget zetten wij in om u te helpen aan een baan, u extra opleidingen te laten volgen, stage te laten lopen of begeleiding op maat te bieden.

Mobiliteitsteam voor werkgevers
We zijn er voor alle Zeeuwse werkgevers die getroffen zijn door de coronacrises en de economische gevolgen daarvan, ongeacht de grootte of rechtsvorm. Mobiliteitsteam Zeeland helpt met:

  • Bemiddeling van werk naar werk van boventallig personeel naar andere werkgevers
  • Ondersteuning van werkgevers bij de inspanningsverplichting vanuit de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)
  • Verbinden van werkgevers met personeelsoverschotten en werkgevers met personeelstekorten
  • Begeleiden van met ontslag bedreigde werknemers, met bijvoorbeeld een status Banenafspraak, naar een andere betaalde baan

Mobiliteitsteam voor zzp’ers
Bent u zzp’er en is het om economische redenen beter om te stoppen? Ook dan staat Mobiliteitsteam Zeeland voor u klaar. Samen met u kijken we naar de mogelijkheden om in vaste dienst te gaan en eventueel gebruik te maken van omscholing. Eventueel kunt u met jobcoaches aan de slag om samen een passende werkgever te vinden.

Samenwerkingspartners Zeeuws mobiliteitsteam
Zeeuwse gemeenten, UWV, onderwijs, vakbonden en wergevers zijn per 19 juli 2021 samen aan de slag in het Zeeuws mobiliteitsteam.

Contact
Heeft u ondersteuning nodig bij ‘van werk naar werk’ vraagstukken, neem dan contact op met Fonnie Verstraeten.

Telefoonnummer: 0611004217
E-mailadres: mobiliteitsteam@aandeslaginzeeland.nl

FAQ Mobiliteitsteam Zeeland

Laatste updates

Zeeuws Mobiliteitsteam helpt ‘coronawerklozen’ weer aan een baan
Zeeuws Mobiliteitsteam helpt ‘coronawerklozen’ weer aan een baan

Sinds 19 juli is het Zeeuws Mobiliteitsteam (ZMT) operationeel. Het heeft de opdracht om werknemers en werkzoekenden door de coronamaatregelen aan een baan te helpen.

Lees meer

Samen met u kijken wij naar uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Wij ondersteunen u bij het maken van een goede stap in uw loopbaan. Eventueel in combinatie met omscholing of bijscholing. Afhankelijk van uw werkervaring stellen wij u voor bij verschillende werkgevers. Uiteraard maken wij daarbij graag gebruik van uw eigen netwerk.


Ja! Juist daarvoor is het mobiliteitsteam in het leven geroepen. Onze ervaren adviseurs gaan met u in gesprek en kijken samen met u welke mogelijkheden er zijn. Wij doen daarbij voornamelijk een beroep op uw netwerk. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat dan gaan wij samen met uw werknemer(s) op zoek naar een andere betaalde baan. Er zal ook worden gekeken of scholing mogelijk is.


Jazeker. Wellicht kent u collega-ondernemers waar uw medewerker van toegevoegde waarde kan zijn en die hem/haar een kans willen bieden. Blijkt dit niet het geval te zijn, dan gaan wij voor deze werknemer op zoek naar een passende betaalde baan.


Het eerste contact is altijd met een ervaren adviseur van UWV. Naast UWV, zijn ook Zeeuwse gemeenten, vakbonden, werkgevers (VNO/NCW) en onderwijsinstellingen betrokken bij het mobiliteitsteam van Aan de slag in Zeeland. Samen met de adviseur wordt gekeken welke partner u, of uw werknemers, het best kan ondersteunen bij uw vraag.


Nee, er worden geen kosten in rekening gebracht. Dit valt onder de publieke dienstverlening van de partners in het mobiliteitsteam.