Lees voor

Onze diensten

Wanneer een bedrijf besloten heeft een vacature open te stellen voor iemand die onder de Participatiewet of Wajong valt, kan dit bedrijf allerlei ondersteuning krijgen, die onder de vlag van Aan de slag in Zeeland wordt aangeboden.  

Kandidatenverkenner Banenafspraak

In de Kandidatenverkenner Banenafspraak staan profielen van werkzoekenden, die vallen onder de Wet banenafspraak en die cliënt zijn bij UWV. Op basis van voorkeuren is het voor werkgevers direct en zonder omwegen mogelijk kandidaten te zoeken die passen binnen hun bedrijf of organisatie. De Kandidatenverkenner is eenvoudig te gebruiken en terug te vinden op www.werk.nl, zodra u met uw bedrijfsgegevens bent ingelogd op uw account. Voor Zeeland is de Kandidatenverkenner gevuld door UWV (Wajongers). Voor meer informatie kunt mailen met: werkgeversservicepunt-zeeland@uwv.nl.

Werving en selectie

Bij de WSP’s en UWV bent u aan het juiste adres voor het vinden van passend personeel. U kunt dit doen door een van de contactpersonen de opdracht te geven om personeel te zoeken binnen onze database van kandidaten, die geregistreerd zijn bij de Zeeuwse gemeenten en UWV. Na de vacaturemelding wordt binnen 72 uur contact met u opgenomen om de eerste kandidaten aan te melden en/of een indicatie te geven van de kansen voor het vervullen van uw vacature. We zoeken een aantal passende kandidaten voor uw bedrijf, ongeacht onder welke wet of regeling ze vallen. Zij komen op sollicitatiegesprek en u maakt uw keus. Onze adviseurs weten precies welke kandidaten we in huis hebben en leveren iemand die past bij uw bedrijf. Om een duurzame match te maken, wordt u gekoppeld aan een adviseur met adequate kennis van uw branche. Onze adviseurs hebben veel ervaring in het vertalen van uw vraag naar een oplossing en ‘ontzorgen’ u op maat in het proces van werving en selectie.

Proefplaatsing

Soms kan een werkgever die iemand uit de doelgroep banenafspraak een dienstverband aan wil bieden, starten met een proefplaatsing. Die is bedoeld om vast te stellen of de werknemer daadwerkelijk in staat is om aan de eisen van de functie te voldoen. De proefplaatsing van enkele maanden betekent dat de werknemer tijdelijk met behoud van uitkering bij de werkgever mag werken; de werkgever betaalt geen loon. Of de proefplaatsing noodzakelijk is en zo ja, voor welke periode, wordt in overleg tussen gemeente of UWV, de werkgever en de werknemer vastgesteld.

Jobcoach

Neemt u iemand uit de doelgroep van de banenafspraak in dienst die extra begeleiding nodig heeft? Dan biedt de gemeente u een jobcoach aan. Deze jobcoach begeleidt de werknemer op de werkplek. Het gaat hierbij om het aanleren van zowel sociale als werkgerelateerde vaardigheden. Het doel is dat de werknemer in de functie binnen drie jaar zelfstandig en zonder extra begeleiding kan functioneren.

Wilt u hierover doorpraten? Neem contact op met het werkgeversservicepunt bij u in de buurt.