Anders kijken naar Werk

Heeft u moeilijk vervulbare vacatures? Of wilt u uitbreiden, maar kunt u op de arbeidsmarkt geen geschikt personeel voor de specifieke functie vinden? Wellicht kan het team 'Anders kijken naar Werk' u verder helpen.

Het team 'Anders kijken naar Werk' werkt onder de vlag van Aan de slag in Zeeland. Binnen dit team werken de dertien Zeeuwse gemeenten, de Werkgevers(service)punten en het UWV samen om organisaties te adviseren en ondersteunen bij het anders gaan kijken naar werk. Als leidraad voor de adviezen wordt het Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie (BIA) gebruikt. 

Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie

Met het Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie (BIA) helpen wij werkgevers om personele knelpunten op te lossen, waarbij de personeelsvraag van de werkgever altijd centraal staat. Het Bedrijfsadvies is een voorstel op maat, om in uw organisatie taken te onderscheiden die geschikt zijn om uit te laten voeren door ondersteunend personeel. Het BIA heeft als doel om de ervaren werkdruk binnen teams of afdelingen duurzaam te verminderen.

De filosofie achter het Bedrijfsadvies is dat iedere baan bestaat uit diverse taken. Voor de meeste taken is opleiding en ervaring vereist. Daarnaast voeren medewerkers ook taken uit die geen specialistische kennis of vaardigheden vragen. Daar haakt het Bedrijfsadvies op in.

Aan de hand van interviews met uw medewerkers brengt de analist van UWV alle werkzaamheden in kaart en maakt daarbij  onderscheid tussen de specialistische en ondersteunende taken. Door deze ondersteunende taken bij het huidige personeel weg te halen, houden zij meer tijd over voor hun specialistische werk. De ondersteunende taken kunnen tot nieuwe banen omgevormd worden, die uitgevoerd kunnen worden door mensen die nu een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Daarmee slaat u twee vliegen in een klap: u geeft ruimte aan uw eigen personeel en u biedt mensen een kans die nu niet meedoen.

“Zo fijn dat er iemand is voor klussen die anders blijven liggen, en dat de werkplaats tegenwoordig bijna altijd netjes opgeruimd is.”

Het resultaat van het BIA is een advies op maat: hoe kunnen de gesignaleerde knelpunten worden opgelost door een herverdeling van taken en de inzet van nieuwe medewerkers. Daarnaast kan je met de uitkomsten van het BIA als werkgever laten zien dat je staat voor inclusie. De extra banen die gecreëerd worden helpen niet alleen de personele knelpunten op te lossen, maar bieden ook mogelijkheden voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Gratis voor werkgevers

Deze dienstverlening wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde adviseur en is voor u kosteloos.

Heeft u vragen of interesse?
Neem dan contact op met het team 'Anders kijken naar Werk'
Email: anderskijkennaarwerk@aandeslaginzeeland.nl