Lees voor

Zeeuwse banenafspraak

Werkterrein: Zeeland
Start: 2015
Einde: 2026

Doelstelling

Zeeland heeft een aandeel in de realisatie van de landelijke doelstelling van 125.000 extra banen in 2026 voor mensen met een arbeidsbeperking. De regionale doelstelling wordt weergegeven als indicatieve taakstelling. Deze is bepaald t/m 2022 en voor Zeeland vastgesteld op respectievelijk 1270, 1476, 1708 banen (beginnend bij het jaar 2020). 

Opzet

Onder de vlag van Aan de slag in Zeeland worden er diverse activiteiten uitgevoerd om werkgevers te informeren over de wet Banenafspraak, maar vooral ook te stimuleren om een bijdrage te leveren aan een inclusieve arbeidsmarkt. Activiteiten die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden zijn werkgeversbijeenkomsten, workshops voor werkgevers en inclusieve arbeidsmarktanalyses. De arbeidsmarktregio faciliteert de 13 Zeeuwse gemeenten d.m.v. kennisdeling en monitoring van behaalde resultaten.

Projectpartners

De vier Werkgeversservicepunten.

Financiën

n.v.t.

Laatste stand van zaken

Eind oktober maakte het UWV de stand van zaken tot het met het tweede kwartaal 2021 bekend. Nieuw is dat de ontwikkeling van de resultaten van de banenafspraak gepubliceerd worden via een interactief dashboard (de trendrapportage is hiermee komen te vervallen).

In Zeeland zijn er sinds de nulmeting 1.238 extra banen gecreëerd, dit was 1.061 in het eerste kwartaal van 2021. Dat betekent een stijging van 178 banen (reguliere dienstverbanden + uitzendcontracten/detacheringen) ten opzichte van het voorgaande kwartaal en een stijging van 217 ten opzichte van een jaar geleden.

Wil je meer weten over de banenafspraak of ben je geïnteresseerd in de landelijke ontwikkelingen? Bekijk het dashboard op de website van het UWV

Cijfers over het derde kwartaal 2021 worden 25 januari 2022 gepubliceerd.

Contactpersoon

Brenda Koens

Brenda Koens

b.platschorre@goes.nl