Lees voor

Zeeuwse banenafspraak

Werkterrein: Zeeland
Start: 2015
Einde: 2026

Doelstelling

Zeeland heeft een aandeel in de realisatie van de landelijke doelstelling van 125.000 extra banen in 2026 voor mensen met een arbeidsbeperking. De regionale doelstelling wordt weergegeven als indicatieve taakstelling. Deze is bepaald t/m 2022 en voor Zeeland vastgesteld op respectievelijk 1270, 1476, 1708 banen (beginnend bij het jaar 2020). 

Opzet

Onder de vlag van Aan de slag in Zeeland worden er diverse activiteiten uitgevoerd om werkgevers te informeren over de wet Banenafspraak, maar vooral ook te stimuleren om een bijdrage te leveren aan een inclusieve arbeidsmarkt. Activiteiten die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden zijn werkgeversbijeenkomsten, workshops voor werkgevers en inclusieve arbeidsmarktanalyses. De arbeidsmarktregio faciliteert de 13 Zeeuwse gemeenten d.m.v. kennisdeling en monitoring van behaalde resultaten.

Projectpartners

De vier Werkgeversservicepunten.

Financiën

n.v.t.

Laatste stand van zaken

In Zeeland zijn er sinds de nulmeting 1.193 extra banen gecreëerd, dit was 1.101 in het derde kwartaal van 2020. Dat betekent een stijging van 92 banen (reguliere dienstverbanden + uitzendcontracten/detacheringen) ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De officiële meting vindt op jaarbasis plaats en wordt in juli 2021 verwacht, hieruit zal blijken of de indicatieve taakstelling voor 2020 is behaald.

In de Zeeuwse Werkkamer is in november 2020 gesproken over mogelijkheden om een extra impuls banenafspraak te creëren. Omdat vanuit het 3e steun- en herstelpakket tijdelijke impulsmiddelen voor de doelgroep banenafspraak beschikbaar worden gesteld, is besloten om het creëren van een extra impuls gezamenlijk op te pakken met de ontwikkelingen vanuit het steunpakket. Momenteel onderzoekt een kwartiermaker de vorming van een Zeeuws Mobiliteits Team . Naar verwachting zal op 3 juni a.s. een concreet plan van aanpak, waaronder inzet van de tijdelijke impulsgelden, ter besluitvorming aan de Zeeuwse Werkkamer worden aangeboden. 

Contactpersoon

Brenda Koens

Brenda Koens

b.platschorre@goes.nl