Lees voor

Zeeuwse banenafspraak

Werkterrein: Zeeland
Start: 2015
Einde: 2026

Doelstelling

Zeeland heeft een aandeel in de realisatie van de landelijke doelstelling van 125.000 extra banen in 2026 voor mensen met een arbeidsbeperking. De regionale doelstelling wordt weergegeven als indicatieve taakstelling. Deze is bepaald t/m 2020 en is vastgesteld op 1270 banen.

Opzet

Onder de vlag van Aan de slag in Zeeland worden er diverse activiteiten uitgevoerd om werkgevers te informeren over de wet Banenafspraak, maar vooral ook te stimuleren om een bijdrage te leveren aan een inclusieve arbeidsmarkt. Activiteiten die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden zijn werkgeversbijeenkomsten, workshops voor werkgevers en inclusieve arbeidsmarktanalyses. De arbeidsmarktregio faciliteert de 13 Zeeuwse gemeenten d.m.v. kennisdeling en monitoring van behaalde resultaten.

Projectpartners

De vier Werkgeversservicepunten.

Financiën

n.v.t.

Laatste stand van zaken

In Zeeland zijn er sinds de nulmeting 1.022 extra banen gecreëerd, dit was 959 in het eerste kwartaal van 2020. Dat betekent een stijging van 63 banen (reguliere dienstverbanden + uitzendcontracten/detacheringen) ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In 2020 dienen nog 248 nieuwe banen gerealiseerd te worden om de indicatieve taakstelling voor dit jaar te behalen. Per eind januari volgt de trendrapportage van het UWV over het 4e kwartaal 2020.

De landelijke Werkkamer heeft een indicatieve verdeling van de banenafspraak per regio tot en met 2022 vastgesteld.
2021: 1476 (1136 markt, 340 overheid/onderwijs)
2022: 1708 (1325 markt, 383 overheid/onderwijs)

Op dit moment zijn er geen kwantitatieve gegevens beschikbaar over de impact van de coronacrisis op de economie en de arbeidsmarkt. Zodra deze gegevens wel beschikbaar zijn, zal de verdeling opnieuw worden geactualiseerd.


Contactpersoon

Brenda Koens

Brenda Koens

b.platschorre@goes.nl