Lees voor

Zeeuwse banenafspraak

Werkterrein: Zeeland
Start: 2015
Einde: 2026

Doelstelling

Zeeland heeft een aandeel in de realisatie van de landelijke doelstelling van 125.000 extra banen in 2026 voor mensen met een arbeidsbeperking. De regionale doelstelling wordt weergegeven als indicatieve taakstelling. Deze is bepaald t/m 2022 en voor Zeeland vastgesteld op respectievelijk 1270, 1476, 1708 banen (beginnend bij het jaar 2020). 

Opzet

Onder de vlag van Aan de slag in Zeeland worden er diverse activiteiten uitgevoerd om werkgevers te informeren over de wet Banenafspraak, maar vooral ook te stimuleren om een bijdrage te leveren aan een inclusieve arbeidsmarkt. Activiteiten die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden zijn werkgeversbijeenkomsten, workshops voor werkgevers en inclusieve arbeidsmarktanalyses. De arbeidsmarktregio faciliteert de 13 Zeeuwse gemeenten d.m.v. kennisdeling en monitoring van behaalde resultaten.

Projectpartners

De vier Werkgeversservicepunten.

Financiën

n.v.t.

Laatste stand van zaken

In Zeeland zijn er sinds de nulmeting 1.101 extra banen gecreëerd, dit was 1.022 in het tweede kwartaal van 2020. Dat betekent een stijging van 79 banen (reguliere dienstverbanden + uitzendcontracten/detacheringen) ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Over het jaar 2020 dienen nog 169 nieuwe banen gerealiseerd te worden om de indicatieve taakstelling voor dat jaar te behalen. Per eind april volgt de trendrapportage van het UWV over het 4e kwartaal 2020 en zal duidelijk worden of we de doelstelling voor dit jaar hebben behaald.

Vanuit het 3esteun- en herstelpakket wordt ingezet op een extra impuls banenafspraak. In de Zeeuwse Werkkamer is in november al gesproken over mogelijkheden om een extra impuls te creëren en is de conclusie getrokken dat een extra impuls gewenst is. Vanuit de Landelijke Werkkamer is onlangs aan centrumgemeente Goes gevraagd om voor Zeeland met een plan van aanpak te komen voor de uitvoering van de tijdelijke impulsmaatregelen. Momenteel wordt dit ambtelijk verder uitgewerkt en zal dit als geïntegreerd proces worden opgepakt samen met de uitwerking van het 3esteun- en herstelpakket, waaronder de inrichting van een Zeeuws Mobiliteits Team.

Contactpersoon

Brenda Koens

Brenda Koens

b.platschorre@goes.nl