Lees voor

Zeeuwse banenafspraak

Werkterrein: Zeeland
Start: 2015
Einde: 2026

Doelstelling

Zeeland heeft een aandeel in de realisatie van de landelijke doelstelling van 125.000 extra banen in 2026 voor mensen met een arbeidsbeperking. De regionale doelstelling wordt weergegeven als indicatieve taakstelling. Deze is bepaald t/m 2022 en voor Zeeland vastgesteld op respectievelijk 1270, 1476, 1708 banen (beginnend bij het jaar 2020). 

Opzet

Onder de vlag van Aan de slag in Zeeland worden er diverse activiteiten uitgevoerd om werkgevers te informeren over de wet Banenafspraak, maar vooral ook te stimuleren om een bijdrage te leveren aan een inclusieve arbeidsmarkt. Activiteiten die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden zijn werkgeversbijeenkomsten, workshops voor werkgevers en inclusieve arbeidsmarktanalyses. De arbeidsmarktregio faciliteert de 13 Zeeuwse gemeenten d.m.v. kennisdeling en monitoring van behaalde resultaten.

Projectpartners

De vier Werkgeversservicepunten.

Financiën

n.v.t.

Laatste stand van zaken

Uit de kwartaalrapportage over het eerste kwartaal 2021 blijkt dat in Zeeland  1.061 extra banen gecreëerd sinds de nulmeting, dit was 1.193 in het vierde van 2020. Dat betekent een daling van 132 banen (reguliere dienstverbanden + uitzendcontracten/detacheringen) ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Eenmaal per jaar vindt een officiële meting plaats. Hierbij wordt de voortgang van het afgesproken aantal banen aan het kabinet gerapporteerd. Voor het eerst, sinds de start van de banenafspraak, is de landelijke doelstelling (markt + overheid) niet gehaald. Bij de nulmeting in 2012 was er sprake van 75.179 banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak. De doelstelling tot en met 2020 was 67.500 (markt: 50.000, overheid: 17.500) extra banen ten opzichte van de nulmeting. Gerealiseerd aantal extra banen tot en met 2020 is 66.097 (markt: 53.799, overheid: 12.298). In totaal zijn er eind 2020 141.276 banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak, dit is inclusief het aantal banen gemeten bij de nulmeting in 2012. 

Positief is dat, ondanks het bijzondere jaar, werkgevers hun medewerkers uit de banenafspraak grotendeels in dienst hebben kunnen houden en in sommige gevallen zelfs extra plaatsingen hebben weten te realiseren.

 

Contactpersoon

Brenda Koens

Brenda Koens

b.platschorre@goes.nl