Lees voor

Zeeuwse banenafspraak

Werkterrein: Zeeland
Start: 2015
Einde: 2026

Doelstelling

Zeeland heeft een aandeel in de realisatie van de landelijke doelstelling van 125.000 extra banen in 2026 voor mensen met een arbeidsbeperking. De regionale doelstelling wordt weergegeven als indicatieve taakstelling. Deze is bepaald t/m 2022 en voor Zeeland vastgesteld op respectievelijk 1270, 1476, 1708 banen (beginnend bij het jaar 2020). 

Opzet

Onder de vlag van Aan de slag in Zeeland worden er diverse activiteiten uitgevoerd om werkgevers te informeren over de wet Banenafspraak, maar vooral ook te stimuleren om een bijdrage te leveren aan een inclusieve arbeidsmarkt. Activiteiten die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden zijn werkgeversbijeenkomsten, workshops voor werkgevers en inclusieve arbeidsmarktanalyses. De arbeidsmarktregio faciliteert de 13 Zeeuwse gemeenten d.m.v. kennisdeling en monitoring van behaalde resultaten.

Projectpartners

De vier Werkgeversservicepunten.

Financiën

n.v.t.

Laatste stand van zaken

Eind april maakte het UWV de resultaten banenafspraak tot en met het vierde kwartaal 2021 bekend. In Zeeland zijn er sinds de nulmeting 1.430 extra banen gecreëerd, dit was 1.373 in het derde kwartaal van 2021. Dat betekent een stijging van 57 banen (reguliere dienstverbanden + uitzendcontracten/detacheringen) ten opzichte van het voorgaande kwartaal en een stijging van 238 ten opzichte van een jaar geleden.

Wil je meer weten over de banenafspraak of ben je geïnteresseerd in de landelijke ontwikkelingen? Bekijk het dashboard op de website van het UWV

Contactpersoon

Brenda Koens

Brenda Koens

b.platschorre@goes.nl