Lees voor

Versterken werkgeversdienstverlening

Werkterrein: Zeeland
Start: Juli 2019
Einde: December 2021

Doelstelling

Versterking van de Zeeuwse samenwerking op het gebied van werkgeversdienstverlening.

Opzet

De Zeeuwse gemeenten en het UWV willen een fundamentele stap zetten om de werkgeversdienstverlening te gaan verbeteren. Hiertoe is een bestuursopdracht opgesteld en een Zeeuwse stip op de horizon vastgesteld waar naartoe gewerkt gaat worden. Uitgesproken is om in ieder geval op de volgende taken samen te gaan werken:

 1. selectie en levering van potentiele kandidaten en het doen van acquisitie;
 2. voorlichting, onderzoek, informatie en advies (in relatie tot punt 1, creëren van een
  makelaarsfunctie);
 3. inspelen op regionale vraagstukken d.m.v. arrangementen/convenanten;
 4. toegang tot het (direct inzetbaar) ‘werkzoekendenbestand’ voor
  personeelsvoorziening van werkgevers;
 5. initiëren en informeren over scholingsmogelijkheden en gebruik maken van
  bestaande structuren;
 6. inclusieve arbeidsanalyse;
 7. branchegerichte benadering.

Projectpartners

De Zeeuwse gemeenten, de drie gemeentelijke werk(gevers)servicepunten en het werkgeversservicepunt van UWV.

Financiën

Projectkosten zijn begroot op € 50.000 en vormen een onderdeel van de totale begroting van het project Perspectief op Werk. Hiervoor heeft het ministerie van SZW een impulsfinanciering van € 2.000.000 beschikbaar gesteld.

Laatste stand van zaken 

Per 1 januari 2021 is het gezamenlijke Zeeuws team voor jobhunting en jobcoaching gestart. 

Projectleiding

Peter Meulenberg

Peter Meulenberg

p.meulenberg@goes.nl