Lees voor

Perspectief op Werk Zeeland

Werkterrein: Zeeland
Start: Oktober 2019
Einde: December 2021

Doelstelling

Door Perspectief op Werk wordt in Zeeland nadrukkelijk ingezet op een ketenbenadering die elkaar opvolgt en versterkt. Ook hebben de Zeeuwse gemeenten en UWV uitgesproken om fundamentele stappen te willen zetten in het verbeteren van de werkgeversdienstverlening.

Opzet

In 2019 is de Doe-agenda Perspectief op Werk Zeeland opgesteld, met daarin vier actielijnen:

  • voldoende aanbod van werkfitte kandidaten;
  • ondersteunen van werkgevers bij inclusief ondernemerschap;
  • de werkgeversdienstverlening verbeteren;
  • verzorgen duurzame plaatsingen.

De werkgroep Perspectief op Werk Zeeland, samengesteld uit vertegenwoordigers van de projectpartners, begeleidt het proces.

Projectpartners

UWV, VNO-NCW Brabant Zeeland, gemeenten, Regionale Bureaus Leerlingzaken, werk(gevers)servicepunten

Financiën

Het ministerie van SZW heeft vanuit het landelijk programma Perspectief op Werk een impulsfinanciering van € 2.000.000 beschikbaar gesteld aan Zeeland.

Laatste stand van zaken 

Bij een aantal actielijnen is vanwege de coronacrisis vertraging ontstaan. Wat betreft versterken werkgeversdienstverlening wordt nu het idee uitgewerkt om een gezamenlijk Zeeuws team voor jobhunting en jobcoaching in te richten. Aanspreekpersoon is Ronald de Back (coördinator werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen). Het streven is om per 1 januari 2021 met het Zeeuwse team te starten.

Projectleiding

Peter Meulenberg

Peter Meulenberg

p.meulenberg@goes.nl