Lees voor

Nieuwe Zeeuwen

Werkterrein: Zeeland
Start: September 2020
Einde: December 2021

Doelstelling

Ongeveer zeshonderd statushouders uit alle Zeeuwse gemeenten professionele training(en) bieden die leidt/leiden tot een grotere kans van slagen op de Zeeuwse arbeidsmarkt.

Opzet

Er zijn acht activiteiten en trainingen opgezet, verspreid over Zeeland en meestal verzorgd door professionele, externe organisaties (zie onderstaand overzicht). Drie activiteiten/trainingen worden niet Zeeuwsbreed aangeboden en in eigen beheer verzorgd: jobcoaching en ondersteuning bij psychosociale problemen (door Orionis Walcheren) en budgetbeheer (gemeenten Zeeuws-Vlaanderen). De Zeeuwse gemeenten selecteren en ‘leveren’ deelnemers, die tot eind 2021 intensief bezig zullen zijn hun Nederlandse vaktaal en/of andere vaardigheden te verbeteren, zodat zij meer kans maken om bij bedrijven aan de slag te kunnen of de opleiding van hun voorkeur te volgen. Het project werd voorbereid en wordt begeleid door de Zeeuwse Leercirkel, een gezelschap van gemeentemensen (twee of drie per Zeeuwse regio), die vaak ook met de inburgering van statushouders te maken hebben, plus een subsidie-coördinator per regio.

Projectpartners

De Zeeuwse gemeenten

Financiën

Het project wordt bekostigd met een subsidie van € 690.774 uit het Europese Asiel-, Migratie- en Integratiefonds (AMIF). De Zeeuwse gemeenten zorgen daarbij voor aanvullende cofinanciering.

Laatste stand van zaken

Ondanks Corona en de bijbehorende maatregelen zijn inmiddels bijna 425 deelnemers bereikt. In de laatste 2 maanden dat het project loopt worden nog zoveel mogelijk deelnemers getraind: fysiek als Corona dat toelaat en anders zoveel mogelijk digitaal. Naar verwachting zullen dan nog eens 57 deelnemers worden bereikt.

 

Projectleiding

Kristian Coppoolse

Kristian Coppoolse

Arbeidsmarktregio Zeeland
k.coppoolse@goes.nl
Erna Gaal

Erna Gaal

e.gaal@goes.nl