Lees voor

Nieuwe Zeeuwen

Werkterrein: Zeeland
Start: September 2020
Einde: December 2021

Doelstelling

Ongeveer zeshonderd statushouders uit alle Zeeuwse gemeenten professionele training(en) bieden die leidt/leiden tot een grotere kans van slagen op de Zeeuwse arbeidsmarkt.

Opzet

Er zijn zeven trainingen opgezet, verspreid over Zeeland en meestal verzorgd door professionele, externe organisaties (zie schema). Twee activiteiten/trainingen worden niet Zeeuwsbreed aangeboden en in eigen beheer verzorgd: jobcoaching (Orionis Walcheren) en budgetbeheer (gemeenten Zeeuws-Vlaanderen).  De Zeeuwse gemeenten selecteren en ‘leveren’ deelnemers, die tot eind 2021 intensief bezig zullen zijn hun Nederlandse vaktaal en/of andere vaardigheden te verbeteren, zodat zij meer kans maken om bij bedrijven aan de slag te kunnen of de opleiding van hun voorkeur te volgen. Het project werd voorbereid en wordt begeleid door de Zeeuwse Leercirkel, een gezelschap van gemeentemensen (twee of drie per Zeeuwse regio), die vaak ook met de inburgering van statushouders te maken hebben, plus een subsidie-coördinator per regio.

Projectpartners

De Zeeuwse gemeenten

Financiën

Het project wordt voor ongeveer 70% bekostigd uit een subsidie van € 690.774 van het Europese Asiel-, Migratie- en Integratiefonds (AMIF); de rest is cofinanciering vanuit de gemeenten.

Laatste stand van zaken

Vrijwel alle trainings- en begeleidingsactiviteiten zijn van start gegaan.

Projectleiding

Kristian Coppoolse

Kristian Coppoolse

Arbeidsmarktregio Zeeland
k.coppoolse@goes.nl
Erna Gaal

Erna Gaal

e.gaal@goes.nl