Lees voor

Netwerkfacilitator Euregio Scheldemond

Werkterrein: Euregio Scheldemond
Start: Maart 2021
Einde: 2023

Doelstelling

Het doel van de netwerkfacilitator is om samenwerking, communicatie en resultaatgerichtheid tussen organisaties te helpen verbeteren en daarmee de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit te optimaliseren. AddVision is in opdracht van de arbeidsmarktregio Zeeland, de Provincies Zeeland, Oost- en West-Vlaanderen sinds 5 maart 2021 actief in de Euregio Scheldemond in de rol van netwerkfacilitator.

Opzet

De netwerkfacilitator is een actieve verbinder tussen de betrokken partijen. Hij is er primair om de uitvoerende lagen van organisaties te helpen elkaar te vinden en belemmeringen in communicatie weg te nemen. Hij doet dit in nauwe samenwerking met bijvoorbeeld de grensinformatiepunten en de andere arbeidsmarktpartijen. Daarnaast staat ook het samenbrengen van de werkgevers en werkzoekenden over de grens heen centraal.

Projectpartners

Provincie Zeeland, Provincie Oost-Vlaanderen (B), Provincie West-Vlaanderen (B) en Arbeidsmarktregio Zeeland.

Laatste stand van zaken

De eerste fase bestaat uit het in kaart brengen van de huidige sleutelspelers en de inhoudelijke thema’s en discussies leren begrijpen. Met deze informatie worden er bouwstenen verzameld om een effectievere en meer resultaatgerichte samenwerking op te zetten. Het project heeft een looptijd van twee jaar. Begin 2023 presenteert AddVision de eindresultaten van het project.

Contactpersoon

Stefan de Weerdt

Stefan de Weerdt

s.de.weerdt@goes.nl