Lees voor

Extra impuls VSO/PrO

Werkterrein: Zeeland, VSO en PrO
Start: September 2018
Einde: December 2020

Doelstelling

Begeleiden van leerlingen uit het Zeeuwse voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PrO) naar werk of vervolgopleiding en vormgeven van het proces hier omheen.

Opzet

Scholen voor VSO en PrO ontvangen sinds 2007 middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) om de arbeidstoeleiding van hun leerlingen vorm te geven. In 2018 bleek er echter onverwachts onvoldoende ESF-budget te zijn om de scholen ook in de periode 2018-2020 financieel te ondersteunen. Dit was voor het Rijk aanleiding om tijdelijk budget beschikbaar te stellen onder de naam ‘Extra impuls voor het creëren van baankansen voor kwetsbare jongeren in het VSO en PrO’. De bijdrage wordt op basis van een plan van de Zeeuwse Stichting Maatwerk (ZSM, samenwerkingsverband van Zeeuwse VSO- en PrO-scholen) onder meer ingezet voor een werkteam, maatwerktrajecten voor leerlingen en de inhoudelijke ontwikkeling van onderwijsaanbod. De arbeidsmarktregio Zeeland zorgt voor het aanvragen van de middelen en ziet toe op de financiële verantwoording ervan. De uitvoering van activiteiten wordt opgepakt door ZSM.

Projectpartners

De VSO- en PrO-scholen in Zeeland, verenigd in ZSM

Financiën

De extra ESF-impuls VSO/PrO bedraagt € 408.600.

Laatste stand van zaken

De financiële middelen zijn beschikbaar gesteld aan ZSM.

Contactpersoon

Kristian Coppoolse

Kristian Coppoolse

Arbeidsmarktregio Zeeland
k.coppoolse@goes.nl