Lees voor

Europees Sociaal Fonds VSO/PrO 2020-2021

Werkterrein: Zeeland, VSO en PrO
Start: Augustus 2020
Einde: Juli 2021

Doelstelling

Begeleiden van leerlingen uit het Zeeuwse voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PrO) naar werk of een vervolgopleiding.

Opzet

De scholen in het VSO en PrO kunnen met deze subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in het schooljaar 2020-2021 extra investeren in activiteiten die helpen om hun leerlingen voor te bereiden op de stap naar werk of het volgen van een beroepsopleiding. De subsidie is onder meer bedoeld voor de financiering van individuele stagebegeleiding en branchecursussen die leerlingen in staat stellen de schoolloopbaan in het VSO en PrO af te sluiten met (branche)erkende certificaten in bijvoorbeeld de richtingen schoonmaak en horeca. De arbeidsmarktregio Zeeland is verantwoordelijk voor de projectaanvraag en de financiële verantwoording van de subsidie. In de uitvoering daarvan wordt nauw samengewerkt met de Zeeuwse Stichting Maatwerk (ZSM), een samenwerkingsverband waarbij alle Zeeuwse VSO- en PrO-scholen zijn aangesloten.

Projectpartners

De VSO- en PrO-scholen in Zeeland, verenigd in ZSM.

Financiën

De ESF-subsidie voor dit project bedraagt € 136.400.

Laatste stand van zaken

Het projectplan is ingediend bij het ministerie van SZW, de subsidie is toegekend en de activiteiten worden dit schooljaar (2020-2021) uitgevoerd.

Contactpersoon

Kristian Coppoolse

Kristian Coppoolse

Arbeidsmarktregio Zeeland
k.coppoolse@goes.nl