Lees voor

Europees Sociaal Fonds EU REACT 2020-2022

Werkterrein: Zeeland
Start: 2020
Einde: 2022

Doelstelling

Binnen het Corona-maatregelenpakket ‘Next Generation EU’, ook bekend als het EU-Crisis- en Herstelpakket, is via de actielijn REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) extra Europees Sociaal Fonds (ESF) subsidie beschikbaar voor Nederland. Ook de arbeidsmarktregio Zeeland ontvangt een deel van dit geld, bedoeld om kwetsbare groepen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt de juiste begeleiding te bieden.

Opzet

Deze ESF-subsidie wordt in Zeeland ingezet om voortijdige schooluitval te voorkomen (via de Regionale Bureau’s voor Leerlingzaken, RBL’s) en om onder meer bijstandsgerechtigden, statushouders, en leerlingen in Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs te ondersteunen bij het vinden van werk. Door deze subsidie kunnen extra mensen worden ingezet voor het bieden van individuele en groepsgewijze begeleiding.

Projectpartners

De Zeeuwse gemeenten en scholen voor Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Financiën

In totaal is er ruim € 3,7 miljoen ESF-REACT subsidie beschikbaar: € 686.200 voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs en € 3.036.300 voor de gemeenten.
Gemeenten en onderwijspartijen brengen samen ook cofinanciering in. De totale projectkosten bedragen daarmee iets meer dan € 3,6 miljoen.

Laatste stand van zaken

Op dit moment wordt het project uitgevoerd, afronding zal in het najaar van 2022 plaatsvinden.

 

 

 

Projectleiding

Kristian Coppoolse

Kristian Coppoolse

Arbeidsmarktregio Zeeland
k.coppoolse@goes.nl