Lees voor

De Zeeuwse Ondernemerszaak

Werkterrein: Zeeland
Start: September 2020
Einde: September 2021

Doelstelling

Adviseren, ondersteunen en begeleiden van kleine ondernemers ter voorkoming dat problemen leiden tot onnodige (extra) schulden of een uitkeringssituatie.

Opzet

Ondernemers die in aanmerking komen voor ondersteuning door De Zeeuwse Ondernemerszaak krijgen gedurende een periode van maximaal zes maanden begeleiding. Studenten van de HZ University of Applied Sciences en ervaren oud-ondernemers voeren dat begeleidingstraject samen uit. Zij gaan met de ondernemer aan de slag met het vraagstuk. Daarmee wordt niet alleen de ondernemer geholpen. De studenten leren binnen het traject van de praktijkcasussen en de ervaren ondernemers waarmee zij samen optrekken. De arbeidsmarktregio Zeeland was betrokken bij de ontwikkeling van het project en zorgt voor de monitoring ervan gedurende de uitvoeringsfase.

Projectpartners

Dit project wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van De Nederlandse Zaak voor Ondernemers, HZ University of Applied Sciences en het Ondernemersklankbord. De Zeeuwse gemeenten dragen via subsidie bij aan dit project en kunnen ondernemers doorverwijzen naar dit project

Financiën

Voor uitvoering het project heeft de arbeidsmarktregio Zeeland een subsidie van € 10.300 verstrekt aan de HZ.

Laatste stand van zaken 

Het project is van start gegaan, deelnemers kunnen instromen.

Projectleiding

Kristian Coppoolse

Kristian Coppoolse

Arbeidsmarktregio Zeeland
k.coppoolse@goes.nl