Lees voor

Aanvalsplan krapte Zeeuwse arbeidsmarkt

Werkterrein: Zeeland
Start: Juni 2018
Einde: December 2019

Doelstelling

Uiterlijk eind 2019 zijn 400 vacatures bovenop de reguliere inzet ingevuld door Zeeuwse mensen vanuit een uitkeringssituatie.

Opzet

Het regiofiche ‘Aanvalsplan voor de Arbeidsmarktregio Zeeland’, waar dit project onderdeel van uitmaakt, gaat uit van ‘learning by doing’. De aanpak van de arbeidsmarktregio Zeeland voor de invulling van de 400 vacatures met Zeeuws arbeidspotentieel sluit hierop aan. Relevante partijen (werkgeversservicepunten en UWV, Regionale Bureaus voor Leerlingzaken (RBL’s), Viazorg etc.) zijn om projectplannen gevraagd om te komen tot de additionele vacature-invullingen. Deze plannen zijn opgestart en maandelijks gevolgd/bijgestuurd in het Projectteam Regiofiche Arbeidsmarktregio Zeeland (PRAZ). Het geheel is gecoördineerd vanuit Team Arbeidsmarktregio Zeeland.

Projectpartners

De drie gemeentelijke werkgeversservicepunten, UWV, de drie RBL’s, Scalda, Viazorg, Centricity24, Provincie Zeeland.

Financiën

Dit project is een van de drie pijlers van het regiofiche met de projectnaam Aanvalsplan voor de Arbeidsmarktregio Zeeland d.d. 30 mei 2018, dat een onderdeel vormt van de Regiodeal Zeeland zoals ondertekend op 6 juli 2018 door de ministers van LNV en BZK en de Commissaris van de Koning van Zeeland. Voor dit project is € 1.000.000 van het regiofiche gereserveerd. Daarnaast moet € 350.000 cofinanciering door de samenwerkende partners worden ingebracht.

Laatste stand van zaken

De doelstelling van 400 vacature-invullingen is ruimschoots behaald. De vaststellingsbeschikking van de Provincie Zeeland is ontvangen door centrumgemeente Goes. Goes heeft de subsidies per deelproject vastgesteld en uitbetaald.

Projectleiding

Kristian Coppoolse

Kristian Coppoolse

Arbeidsmarktregio Zeeland
k.coppoolse@goes.nl