Zeeuwse Werkkamer

In de Zeeuwse Werkkamer vindt de bestuurlijke afstemming plaats over belangrijke ontwikkelingen die met de Zeeuwse arbeidsmarkt te maken hebben. Een voorbeeld daarvan is de taak om extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren, de zogeheten banenafspraak uit het Sociaal Akkoord van 2013, en de dienstverlening aan werkgevers hiervoor. De Zeeuwse Werkkamer is eind 2014 gestart en komt viermaal per jaar bij elkaar. De deelnemers zijn vertegenwoordigers van gemeenten, sociale werkbedrijven, UWV, onderwijs, werkgeversorganisaties en vakbonden.

Samenstelling:
• André van der Reest (voorzitter; wethouder centrumgemeente Goes, namens de Oosterscheldegemeenten);
• Chris Simons (wethouder Middelburg, namens de Walcherse gemeenten);
• Paula Stoker (wethouder Terneuzen, namens de Zeeuws-Vlaamse gemeenten);
• vacature (namens de Zeeuwse sociale werkbedrijven);
• Dick Rombout (regiomanager UWV Werkbedrijf Zeeland);
• Hendrik-Jan van Arenthals (voorzitter CvB Scalda, namens het Zeeuwse onderwijs);
• Henk van Beers (bestuurder CNV Vakmensen);
• Koos de Meij (bestuurder FNV);
• Minouche den Doelder (bestuurder VNO-NCW Brabant Zeeland);
• ambtelijke ondersteuning vanuit centrumgemeente Goes: René Boone (regiocoördinator Arbeidsmarktregio Zeeland) en Frank Davidse (bureauhoofd Team Arbeidsmarktregio Zeeland).