Zeeuws Mobiliteitsteam helpt ‘coronawerklozen’ weer aan een baan

Sinds 19 juli is het Zeeuws Mobiliteitsteam (ZMT) operationeel. Het heeft de opdracht om werknemers die als gevolg van de coronacrisis bedreigd worden met ontslag en werkzoekenden die vanaf 12 maart 2020 door de coronamaatregelen werkloos zijn geworden weer aan een baan te helpen. Dit door de inzet van coaching, training en scholing (waaronder Praktijkleren in het mbo).

Samenwerken om snel aan een baan te helpen
Zeeuwse vakbonden, werkgeversorganisaties, gemeenten, UWV, Leerwerkloket en onderwijs slaan de handen ineen en vormen samen het Zeeuws Mobiliteitsteam. Het team wordt gefinancierd met middelen uit het Corona steun- en herstelpakket van het Rijk. De totstandkoming van het plan van aanpak is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Provincie Zeeland.

“Een volgende stap in de aanpak van de gevolgen van de coronacrisis op de Zeeuwse arbeidsmarkt is gezet. Mooi om te zien dat we samen onze Zeeuwse werkgevers en hun werknemers één loket kunnen bieden voor ‘van-werk- naar werk’ begeleiding”. Aldus André van der Reest, wethouder van de gemeente Goes en voorzitter Zeeuwse Werkkamer.

Met maatwerk naar werk
In het team zijn verschillende arbeidsmarktprofessionals werkzaam. Zoals loopbaancoaches, opleidingsadviseurs en werkmakelaars. Per individu wordt er gekeken naar zijn of haar kansen en de mogelijkheden die er zijn op de Zeeuwse arbeidsmarkt. Elk traject is maatwerk. Om dit alles te bereiken kunnen de werkzoekenden gebruik maken van de dienstverlening van alle partners die participeren in het Zeeuws Mobiliteitsteam. Tevens brengt het team werkzoekenden in contact met de juiste contactpersoon van één van de deelnemende partners die hem of haar kan begeleiden naar werk.

Hulp voor werkgevers
Een nieuwe aanvullende opdracht is de bemiddeling van werk-naar-werk van met ontslag bedreigde werknemers. Het doel is om te voorkomen dat zij werkloos worden en dat zij direct een baan krijgen aangeboden bij een andere werkgever. De dienstverlening is gericht op werkgevers die in zwaar weer terecht zijn gekomen en hun werknemers willen ondersteunen bij het vinden van een andere baan.

Operationeel coördinator
Het Zeeuws Mobiliteitsteam wordt geleid door Fonnie Verstraeten. Werkzaam bij UWV als senior adviseur werkgeversdiensten en gevraagd het team te begeleiden en de activiteiten ervan te coördineren, uitgaande van gelijkwaardigheid van alle samenwerkingspartners.

”Het is prachtig om te zien met welk enthousiasme en gedrevenheid het team al voortvarend aan de slag is gegaan. Alle partners willen een succes maken van dit team om zowel werkgevers als met ontslag bedreigde werknemers te ondersteunen bij hun arbeidsmarkt- of loopbaan vraagstukken”, aldus Fonnie Verstraeten.

Bent u werkzoekend of werkgever en kunt u hulp van het Zeeuws Mobiliteitsteam gebruiken? Stuur dan een e-mail naar mobiliteitsteam@aandeslaginzeeland.nl.