Stijging doorstroom WW naar bijstand

Het aantal mensen dat na het einde van hun WW-uitkering een beroep deed op de bijstand nam in 2020 voor het eerst sinds 2013 weer toe. In 2020 kwamen 20.940 mensen na de WW in de bijstand terecht. Dat zijn er ruim 7.000 meer dan het jaar daarvoor. Dit blijkt uit het UWV-onderzoek ‘Van WW naar bijstand’.

Het doorstroompercentage, gebaseerd op het aantal personen dat doorstroomde vanuit de WW naar de bijstand ten opzichte van het totaal aantal personen dat de WW verliet, lag in 2020 met 5,3% ook hoger dan in de drie voorgaande jaren.

 

Vooral stijging onder mensen jonger dan 35 jaar

In alle leeftijdscategorieën nam de doorstroom naar de bijstand toe, maar de stijging was het sterkst bij mensen onder de 35 jaar. In 2020 stroomden 9.820 mensen jonger dan 35 jaar door naar de bijstand. Dat zijn er bijna 2 keer zoveel als in 2019. Wat opvalt is dat het aantal mensen met een vast contract licht afnam en dat vooral meer mensen met een flexibel contract doorstroomden naar de bijstand.

 

Oorzaken bijstandsaanvragen door jongeren

Dat er zo veel jongeren en flexwerkers in de bijstand terecht zijn gekomen, heeft te maken met de samenstelling van de instroom in de WW in het voorjaar van 2020. Na het uitbreken van de coronapandemie moesten veel bedrijven tijdelijk en/of gedeeltelijk hun deuren sluiten. Hierdoor kwamen veel jonge flexwerkers in de WW terecht, ondanks de steunmaatregelen van de overheid. 

Daarnaast hebben jongeren vaak een kort arbeidsverleden en daardoor maar kort recht op WW. Ook was er minder werkgelegenheid in de sectoren waar jongeren normaal gesproken werk vinden, zoals horeca en via de uitzendbranche. Hierdoor verlieten veel jonge flexwerkers de WW zonder baan. 

Een deel van de relatief grote groep jonge mensen die in 2020 de WW zonder werk verliet, kwam vervolgens in de bijstand terecht. Jongeren zijn vaak alleenstaand en hebben nog niet veel vermogen opgebouwd. Mogelijk kwamen daardoor veel jongeren in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

 

Ook in Zeeland stijgt het doorstroompercentage

Het percentage mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht kwam, nam in 2020 in alle regio’s toe. Ook in Zeeland steeg het doorstroompercentage van WW naar bijstand. In 2020 was het aantal mensen dat doorstroomde naar bijstand 5,4%. Dit een duidelijke toename is opzichte van het jaar daarvoor, in 2019 was het doorstroompercentage 4,2%.

 

Samenhang met economische situatie

De ontwikkeling van het aantal mensen dat naar de bijstand gaat als hun WW-uitkering is afgelopen, hangt voor een deel samen met de ontwikkeling van de economie. In een ongunstige economische situatie met weinig vacatures, zijn de mogelijkheden om een baan te vinden kleiner dan in een gunstige economische situatie. Nu de arbeidsmarkt zich in 2021 behoorlijk hersteld heeft, neemt ook voor mensen met een uitkering de kans op werk toe. Voor bijna alle beroepsklassen en arbeidsmarktregio’s geldt namelijk dat de arbeidsmarkt sinds het 2e kwartaal van 2021 krap is.