Samen Aan de Slag – Meerjarenagenda 2021-2025

Op 5 november is met een symbolische ondertekening officieel de aftrap gegeven voor uitvoering van de Meerjarenagenda Aan de slag in Zeeland 2021-2025. Wethouder André van der Reest (vertegenwoordiger van de 13 Zeeuwse gemeenten), Minouche den Doelder (VNO-NCW), Hendrik-Jan van Arenthals (Scalda) en Jan Heijstek (Zeeuwse Stichting Maatwerk) hebben namens alle samenwerkingspartners een handtekening gezet. Zij bekrachtigen daarmee de samenwerking en focus voor de komende jaren. We gaan samen werken aan een inclusieve, bovenregionale en veerkrachtige arbeidsmarkt.

Ondertekening na een gastvrij ontvangst op locatie bij VSO de Klimopschool en het Asteria College. Na ondertekening hebben de leerlingen een heerlijke lunch geserveerd.

 

Waarom een Meerjarenagenda?

Voorafgaand aan het opstellen van de Meerjarenagenda bleek dat er meer behoefte was aan samenwerking en samenhang binnen de Zeeuwse arbeidsmarktregio. De huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen, of roepen zelfs, om bundeling van krachten.

De meerjarenagenda omschrijft de gezamenlijke ambitie en is een ijkpunt om de juiste activiteiten in te zetten en toekomstige kansen strategisch te benutten. Bij de uitvoering van de agenda blijft Aan de slag in Zeeland een verbindende rol spelen.

 

Drie hoofdthema’s

De Meerjarenagenda is ingedeeld volgens drie thema’s. Deze thema’s geven de focus aan waar we binnen de samenwerking van Aan de slag in Zeeland naartoe werken:

  • een veerkrachtige arbeidsmarkt

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Niet alleen heeft dit impact op onze samenleving, maar ook op de wereld van werk. Om die ontwikkelingen het hoofd te bieden, hebben we veerkracht nodig: het vermogen om op een schok te anticiperen, deze te incasseren, ervan te herstellen en om uiteindelijk sterker en beter te worden. Anticiperen doen we door alert te zijn op de opgaven, die de ontwikkelingen met zich meebrengen. Een veerkrachtige arbeidsmarkt gaat ook over sectoren. Als het werk in een sector afneemt, maar in de andere juist toeneemt, dan willen we ervoor zorgen dat mensen een overstap kunnen maken. Geen afstap van de arbeidsmarkt, maar een overstap naar een andere functie in een andere sector. Van werk naar werk.

  • een inclusieve arbeidsmarkt

Een inclusieve arbeidsmarkt die openstaat voor iedereen, en waaraan iedereen mee kan doen. Jongeren en ouderen, praktijkgeschoolden en theoretisch-geschoolden, statushouders en arbeidsmigranten, en mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Daarvoor zijn al veel initiatieven genomen. Toch staat er in Zeeland, ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, nog een grote groep werkzoekenden aan de kant: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er is sprake van een mismatch: er is tekort aan personeel, terwijl er toch zoveel mensen nog werk zoeken. We willen de oorzaken van deze mismatch aanpakken en de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen. Daarom willen we ook dat mensen zich een leven lang ontwikkelen. Dat biedt flexibiliteit en zekerheid aan werkgevers en werknemers. En dat leidt tot een arbeidsmarkt die de ruimte geeft aan mensen om nieuwe kennis op te doen en zich nieuwe vaardigheden eigen te maken, over de sectoren en bedrijfsgrenzen heen. Dat betekent ook: nog meer gerichte samenwerking met het onderwijs, met de werkgevers, en tussen de opleidingsniveaus.

  • een bovenregionale arbeidsmarkt

De Zeeuwse arbeidsmarkt is nauw verbonden met Vlaanderen en Rotterdam. Werk en arbeid beperkt zich niet tot grenzen. Samenwerking Nederlandse regio’s, met Vlaanderen, maar ook verder over de grens, willen we vergemakkelijken. Mobiliteit en vervoer willen we vergemakkelijken, zodat werkzoekenden ook op grotere afstand, binnen Zeeland of in de omliggende regio’s, een baan kunnen vinden.

Deze focusthema’s bieden een figuurlijke ‘kapstok’ voor de projecten en initiatieven binnen Aan de slag in Zeeland. Er is ruimte voor korte of langere projecten en ook voor eventueel nieuwe projecten.

 

Van meerjarenagenda naar jaarlijks uitvoeringsplan

Omdat de arbeidsmarkt continu in beweging is, maken we jaarlijks een uitvoeringsplan. De ‘kapstok’ blijft hetzelfde, de projecten en initiatieven wisselen in de loop der tijd. Bekijk de uitvoeringsagenda voor 2022 hier.

De arbeidsmarkt is niet alleen van ons, maar van iedereen. Wij nodigen iedereen uit om een bijdrage te leveren aan een veerkrachtige, inclusieve en bovenregionale arbeidsmarkt. Heeft u zelf een goed idee, of ziet u onbenutte kansen op de arbeidsmarkt? Laat het ons dan weten. Dan gaan we samen aan de slag!

De complete Meerjarenagenda Aan de slag in Zeeland 2021-2025 kunt u hier downloaden

Benieuwd hoe de meerjarenagenda tot stand is gekomen? Lees dan verder op onze projectpagina Meerjarenagenda Aan de slag in Zeeland.