Post-corona versnellingsplan Zeeland

Door de coronacrisis zijn ondernemers en regionale economieën hard geraakt. In aanpak van de uitdagingen waar Zeeland voor staat is een herstelplan gemaakt. Graag deel ik het ‘Post-corona versnellingsplan Zeeland’ met u. Het plan is tot stand gekomen vanuit de Bestuurlijke Taakgroep Economie waarin de Provincie, gemeenten en het bedrijfsleven, in de periode maart 2020 tot juni 2021, wekelijks de actuele stand van zaken en knelpunten met elkaar bespraken. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid is het plan tot stand gekomen.

Het economisch herstel richt zich op:

  • Vergroten weerbaarheid van getroffen bedrijven, sectoren en regio’s
  • Herstellen en vergroten verdienvermogen regionale economie
  • Behouden en creëren werkgelegenheid in Zeeland

Bekijk het volledige versnellingsplan