Participatielab Zeeland

In 2019 is Participatielab Zeeland in Vlissingen en Zierikzee van start gegaan. De doelstelling van het Participatielab is om het aantal potentiële werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt terug te dringen door werknemers zonder (start)kwalificatie te kwalificeren en te begeleiden naar een betaalde baan. De kandidaten worden binnen de bestaande infrastructuur van de arbeidsontwikkelbedrijven opgeleid en - zodra mogelijk - begeleid naar de arbeidsmarkt. Dit wordt gedaan door middel van begeleiding op de werkvloer en door inzet van een jobcoach. Indien mogelijk wordt de werknemer na het behalen van het niveau 1 diploma begeleid naar het  behalen van een niveau 2 opleiding.

Ondertussen zijn vanuit de Publiek Private Samenwerking  werkleerlocaties, ook wel labs, ingericht op locaties van Orionis Walcheren, De Zuidhoek en Dethon. Scalda biedt een Participatielabroute aan (mbo Entree niveau 1). Deze route start binnen het ontwikkelbedrijf tot de kandidaat gereed is om naar werk te begeleiden. Er wordt gewerkt met een arbeidsontwikkelmethodiek. De praktijkopdrachten die uitgevoerd worden zijn afgestemd op de wensen van het bedrijfsleven. Dankzij extra begeleiding door coaches, docenten en werkbegeleiders op de werkleerlocaties voorziet Participatielab Zeeland in een behoefte die leidt tot succesvolle deelname op de arbeidsmarkt. Bedrijven die kandidaten hebben aangenomen zijn positief over de extra begeleiding en nazorg die de kandidaat en werkbegeleider ontvangen. In 2020 en 2021 zijn meerdere kandidaten uitgestroomd naar een baan in de horeca, zorg, techniek en groen.  Ook in Zeeuws-Vlaanderen bij Dethon is een Participatielabroute gestart in september 2020 en zijn de eerste kandidaten gediplomeerd en uitgestroomd naar de arbeidsmarkt.

Het streven is dat Participatielab Zeeland in 2024 een duurzaam Zeeuws publiek-privaat samenwerkingsverband is, waarin een nieuwe geïntegreerde werkwijze door de Zeeuwse ontwikkelbedrijven Orionis Walcheren, De Zuidhoek en Dethon gemeenten en mbo-onderwijsinstellingen is ontwikkeld, waarbij andere organisaties zich hebben aangesloten. Op deze manier kunnen krachten worden gebundeld om arbeidsparticipatie van de genoemde doelgroep te realiseren.

Benieuwd naar de mogelijkheden van de Participatielab routes of ben je werkgever en wil je, vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen, een bijdrage leveren door een leerwerkplek aan te bieden? Neem contact op met de coördinator Participatielab: Marty Meijer (mmeijer3@scalda.nl) of kijk op de website van Scalda voor meer informatie.