Verzoek tot uitstel invoering Wet inburgering

Minister Koolmees (ministerie van SZW) heeft een verzoek tot uitstel ingediend voor de invoering van de nieuwe Wet inburgering. Vanuit ketenpartners zijn signalen ontvangen over risico’s in relatie tot de beoogde invoeringsdatum 1 juli 2021. Minister Koolmees geeft aan dat de gesignaleerde risico’s verschillen per partij, echter wat álle partijen raakt zijn de gevolgen van de coronacrisis. 

Hierdoor komt de beschikbare tijd om voorbereidingen te treffen op de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel onder druk te staan. Na consultatie van de ketenpartners is de conclusie dat inwerkingtreding van het nieuwe inburgeringstelsel op 1 juli 2021 niet verantwoord is. Het streven is de invoering met een half jaar op te schuiven naar 1 januari 2022. Afstemming met de ketenpartners volgt over wanneer en onder welke voorwaarden de invoering wel haalbaar en verantwoord is. Ook zullen de gevolgen van het uitstel in kaart worden gebracht. Naar verwachting zullen de uitkomsten van dit traject medio december worden gedeeld.