Vanaf 1 juli 2021 uniforme methode loonwaardebepaling.

Het Besluit loonkostensubsidie Participatiewet 2021 met daarin de uniforme methode voor loonwaardebepaling is definitief. Gemeenten moeten deze uniforme methode met ingang van 1 juli 2021 hanteren bij het bepalen van de loonwaarde in het kader van de Participatiewet, waardoor het niet langer nodig is om afspraken te maken over de te hanteren loonwaarde binnen de arbeidsmarktregio. De aanpassing moet het voor werkgevers eenvoudiger maken om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.

Naast de uniforme methode voor loonwaardebepaling regelt het Besluit ook een uniforme dag van uitbetaling loonkostensubsidie. De inwerkingtreding van deze bepaling is nog niet bekend en is afhankelijk van de behandeling en inwerkingtreding van het wetsvoorstel Breed Offensief (Nb. behandeling is uitgesteld tot na de Tweede Kamer verkiezingen).

Voor meer informatie over de regeling, zie hier de officiële bekendmaking in het Staatsblad.