Tozo 4 per 1 april

Per 1 april a.s. gaat Tozo 4 in. De handreiking is aangevuld op de overgang van Tozo 3 naar Tozo 4, hierin is onder andere informatie opgenomen over de verplichte identificatie via controle ID-bewijs. De meest actuele handreiking Tozo en bijbehorende modelteksten en -formulieren kunt u hier downloaden.