Tijdelijke subsidieregeling NL leert door

Begin maart 2021 is  de ‘Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk’ gepubliceerd. Sectorale samenwerkingsverbanden van werkgevers-, werknemersorganisaties en andere betrokken partijen kunnen een beroep doen op de regeling met als doel om binnen de desbetreffende sector(en) ondersteuning te bieden voor het behouden van werk en het vinden van ander werk. Er is totaal € 70 miljoen beschikbaar.

De activiteiten waarvoor subsidie voor kan worden aangevraagd zijn het aan werkenden geven van:

  • ontwikkeladvies;
  • begeleiding;
  • scholing;
  • een EVC-procedure.

De subsidieaanvraag kan nog worden ingediend tot 26 april 2021 17:00 uur.

Voor meer informatie over de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door kunt u terecht op de website van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Kent u werkgevers, sectoren, branches waar dit kansen voor biedt? Laat het ze weten.