Themaoverleg Arbeidsmarkt van start: een sfeerimpressie

Met de oprichting van het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) spraken de dertien Zeeuwse gemeenten, Provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen af om de onderlinge samenwerking verder te intensiveren. Want door krachten te bundelen, kan aan de slag worden gegaan met de grote en complexe regionale opgaven die in de (nabije) toekomst op Zeeland afkomen. Binnen het OZO overleggen alle Zeeuwse overheden over regionale thema's, zo ook over de Zeeuwse arbeidsmarkt. Dit thema werd voorheen met name besproken in het VZG-overleg Sociale Zaken. Met de doorontwikkeling naar het themaoverleg Arbeidsmarkt in OZO-verband wordt een bredere, meer integrale en meer strategische benadering beoogd. En het themaoverleg Arbeidsmarkt gaat verder: niet alleen overheden worden aan tafel gevraagd, per onderwerp wordt bekeken welke (publieke en/of private) partijen aan moeten sluiten.

Op 10 november 2020 stond het eerste themaoverleg Arbeidsmarkt op de agenda, uiteraard digitaal vanwege de coronamaatregelen. Wethouders Sociale Zaken en Economische Zaken, gedeputeerde De Bat en vertegenwoordigers van onderwijs, werkgevers, UWV en ZB Planbureau waren aanwezig.

Nadat voorzitter Chris Simons (wethouder gemeente Middelburg) een korte inleiding op de nieuwe overlegstructuur had gegeven, werd het rapport ‘Analyse Arbeidsmarkt’ van HZ University of Applied Sciences gepresenteerd door Margot Tempelman en Marije Noordhoek. Belangrijkste conclusies: de coronacrisis heeft er (nog) niet voor gezorgd dat de krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt is opgelost; er zijn weliswaar als gevolg van corona minder vacatures in Zeeland, maar de krapte houdt aan vanwege ontgroening, vergrijzing en de vraag naar nieuwe vaardigheden. De echte klappen voor het bedrijfsleven worden nog verwacht. Naar aanleiding van deze presentatie gaven André van der Reest (wethouder gemeente Goes, voorzitter Zeeuwse Werkkamer) en Jo-Annes de Bat (gedeputeerde Provincie Zeeland) hun visie op de gevolgen van de coronacrisis voor de drie actielijnen van het Aanvalsplan Arbeidsmarkt. Samenvattend kan gesteld worden dat de ingezette lijnen worden doorgezet, maar dat prioriteit wordt gegeven aan de vorming van een Zeeuws team van jobhunters en jobcoaches en Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Verder wordt bezien welke mogelijkheden het derde steun- en herstelpakket, wat door het kabinet is afgekondigd, gaan bieden. In ieder geval wordt landelijk ingezet op de vorming van mobiliteitscentra. Als laatste was het de beurt aan Lian Heller en Ronald de Back om het Expat Centrum Zeeland te presenteren. Dit centrum is op verzoek van het Zeeuwse bedrijfsleven gestart in Zeeuws-Vlaanderen. De meerwaarde van een uitrol naar heel Zeeland werd op een rij gezet. Er wordt een kwartiermaker aangesteld om deze uitrol vorm te geven. De aanwezigen werden gevraagd om het gesprek met deze kwartiermaker aan te gaan over de wensen en ambities op dit gebied. Dit met als doel om gezamenlijk vast te stellen of er sprake is van commitment om van het Expat Center Zeeland een volledig informatiecentrum te maken met een warm welkom voor de hele provincie.

Het themaoverleg Arbeidsmarkt zal in principe eens per twee maanden plaatsvinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met René Boone, regiocoördinator Arbeidsmarktregio Zeeland (r.boone@goes.nl).