Tegemoetkoming gemeenten voor implementatie preferent proces loonkostensubsidie

Vorig jaar ontwikkelden VNG, Divosa en De Normaalste Zaak (DNZ) het preferente proces loonkostensubsidie met het doel de inzet van loonkostensubsidie voor werkgevers en gemeenten laagdrempelig en aantrekkelijk te maken. Het ministerie van SZW stelt € 1,5 miljoen beschikbaar als tegemoetkoming voor gemeenten die dit proces willen implementeren. De Normaalste Zaak heeft daarvoor subsidie ontvangen voor 2021, hiermee kunnen circa 300 gemeenten een tegemoetkoming ontvangen.

Wil je als gemeente aan de slag met de implementatie van het preferente proces of meer informatie? Neem dan contact op met DNZ via LKS@denormaalstezaak.nl.