Subsidie ‘Tel mee met Taal’

Tot en met 30 juni 2021 kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor hun werknemers bij Tel mee met Taal. Het gaat om de subsidiëring van activiteiten die helpen om laaggeletterdheid te verminderen.

Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van Tel mee met Taal.