Start Zeeuws mobiliteitsteam 

Al sinds het begin van de coronacrisis hebben Zeeuwse gemeenten de samenwerking gezocht in de aanpak om langdurige werkloosheid en afnemende kansen op de arbeidsmarkt als gevolg van de coronapandemie te voorkomen. Een belangrijke stap is gezet. In de Zeeuwse Werkkamer van 3 juni hebben alle betrokken partijen ingestemd met de start van een Zeeuws mobiliteitsteam per 1 juli 2021. Door de samenwerking van gemeenten, UWV, onderwijs, VNO-NCW, FNV, CNV en SBB wordt één loket geboden aan werkgevers en hun werknemers voor ondersteuning in het vinden van ander werk. De heer Van der Reest – wethouder gemeente Goes, voorzitter van de Zeeuwse Werkkamer – geeft aan trots te zijn op de Zeeuwse samenwerking. ‘Deze ontwikkeling biedt, samen met de door het kabinet aangekondigde verlenging van de tijdelijke steunmaatregelen, perspectief voor de Zeeuwse arbeidsmarkt’.

Iedere werkgever of werkzoekende in Zeeland kan het team benaderen in de zoektocht naar nieuw werk. Het team biedt ondersteuning in de weg naar werk voor mensen die als gevolg van de coronacrisis hun baan dreigen te verliezen of recent zijn verloren óf zorgt voor een doorverwijzing in de regio. Het uitgangspunt voor deze crisisdienstverlening is dat wordt gekeken naar wat nodig is om een persoon aan het werk te krijgen of te houden, ongeacht de uitkeringssituatie.

Benieuwd naar wat het team voor u kan betekenen? Neem contact op via mobiliteitsteam@aandeslaginzeeland.nl en houdt de website in de gaten voor het laatste nieuws.