Publicatie Regio in Beeld 2020 Zeeland door UWV

Het UWV publiceerde 29 oktober jl. ‘Regio in Beeld 2020’. De rapportage geeft inzicht in de kansen en knelpunten voor werkzoekenden en werkgevers. Daarnaast geeft het informatie over beschikbare banen, vacatures en onbenut arbeidspotentieel. Ook wordt de impact van het coronavirus op de Zeeuwse arbeidsmarkt geanalyseerd. Deze bevindingen en inzichten bieden aanknopingspunten om regionale initiatieven op de arbeidsmarkt op te starten en/of bestaande initiatieven verder uit te bouwen.