Ondersteuning heroriëntatie zelfstandig ondernemers

In het kader van het 3e steun- en herstelpakket kunnen zelfstandig ondernemers per 1 januari 2021 bij gemeenten terecht voor ondersteuning heroriëntatie, in de voorbereiding op een nieuwe toekomst. De financiering hiervan loopt grotendeels via de budgetten voor crisisdienstverlening. Een gemeente kan er ook voor kiezen de hulp zelf op te pakken,  hiervoor kan voor de financiering een beroep worden gedaan op het crisisbudget diensteverlening P-wet.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Divosa hebben de gemeenten de afgelopen maanden gefaciliteerd bij het in kaart brengen van ondersteuningsbehoefte van ondernemers en het ontwikkelen van aanbod. De komende maanden zullen VNG, Divosa en de Programmaraad de arbeidsmarktregio’s verder ondersteunen met onder andere een handreiking, webinars en goede voorbeelden. Blijf op de hoogte van deze ondersteuning en actuele informatie via de website www.samenvoordeklant.nl en de site van de VNG.