Nieuwste cijfers banenafspraak in Zeeland: plus 63 banen

Deze week verscheen de Regionale Trendrapportage Banenafspraak over het tweede kwartaal van 2020. In dat kwartaal zijn in Zeeland 63 nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking verwezenlijkt: 47 in het bedrijfsleven, 19 bij overheid/onderwijs. De Zeeuwse stand van zaken wordt kortweg weergegeven in deze grafiek.

In Zeeland zijn er sinds de nulmeting 1.022 extra banen gecreëerd, dit was 959 in het eerste kwartaal van 2020. Dat betekent een stijging van 63 banen (reguliere dienstverbanden + uitzendcontracten/detacheringen) ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Daar waar we in Zeeland nog een toename van het totaal aantal banen in het tweede kwartaal 2020 zien, is er landelijk sprake van een daling van het totaal aantal banen. Uit de trendrapportage blijkt landelijk een netto banenverlies van 496 banen t.o.v. voorgaand kwartaal. Dit is een resultante van een daling van het aantal reguliere banen in de marktsector en de banen via detachering en een stijging van het aantal banen in de overheidssector. Het UWV kan het effect van de coronacrisis op de daling van het aantal banen niet in kaart brengen, daar ze enkel beschikt over de gegevens van het aantal banen en niet over de reden van het baanverlies.