Nieuwe doelstellingen Banenafspraak voor Zeeland per 2021

De landelijke Werkkamer heeft een indicatieve verdeling van de banenafspraak per regio tot en met 2022 vastgesteld.

De nieuwe verdeling van de Werkkamer is bedoeld als richtlijn. Het gaat om een indicatie; de banenafspraak is immers een afspraak op landelijk niveau, die per regio noch per sector is afgesproken. Dit zijn de richtlijnen voor Zeeland:

2021: 1476 (1136 markt, 340 overheid/onderwijs)

2022: 1708 (1325 markt, 383 overheid/onderwijs)

Voor de periode tot en met 2020 is de doelstelling 1270 (970 markt, 300 overheid/onderwijs).   

Op dit moment zijn er geen kwantitatieve gegevens beschikbaar over de impact van de coronacrisis op de economie en de arbeidsmarkt. Zodra deze gegevens wel beschikbaar zijn, zal de verdeling opnieuw worden geactualiseerd.