Nieuwe bijlage over privacy en Wet banenafspraak

Er is een bijlage verschenen - aanvullend op het Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (voorjaar 2020) - over de privacyregels die gelden voor het invullen van de banenafspraak en het toekennen van voorzieningen. Hierin is o.a. opgenomen wat een werkgever mag doen om te achterhalen of een persoon tot de doelgroep banenafspraak behoort. Meer informatie.