Monitor 2020 'Vluchtelingen aan het Werk' van KIS

De vijfde editie van de monitor ‘Vluchtelingen aan het Werk’ is verschenen. Het onderzoek is uitgevoerd door Kennisplatform Integratie & Samenleving in samenwerking met Divosa. Doel van de monitor is om via een online vragenlijst de ontwikkelingen in het gemeentelijk beleid voor de arbeidstoeleiding van statushouders in kaart te brengen. Arbeidstoeleiding wordt hierbij gedefinieerd als ‘alle stappen richting zo regulier mogelijk werk’. In 2020 is 72% van de Nederlandse gemeenten vertegen­woordigd in de monitor.