Maurice de Greef tijdelijk projectleider laaggeletterdheid Zeeland

De Zeeuwse werkgroep educatie heeft samen met de Arbeidsmarktregio Zeeland, onderzoeker Maurice de Greef tijdelijk aangetrokken om de Zeeuwse aanpak laaggeletterdheid met Stichting Lezen en Schrijven vanaf begin 2022 naar een hoger niveau te brengen.

Volgens het CBS (2020) is circa 72% van de werklozen laag- of middelbaar opgeleid. De kloof tussen het verschil in opleidingsniveau wordt daardoor alleen maar groter waardoor zij niet mee kunnen doen op de arbeidsmarkt. Wat we zien is dat deze mensen onder andere de taal vaak niet voldoende meester zijn. Investering in taal en geletterdheid zou het mogelijk kunnen maken om deze groep alsnog een plek te geven in de samenleving. In de provincie Zeeland betreft dit naar schatting 13% van de beroepsbevolking.

Zeeuws Regioplan Laaggeletterheid

De Zeeuwse gemeenten hebben daarom op 6 juli 2021 tijdens het Overleg Zeeuwse Overheden het nieuwe Zeeuwse regioplan Laaggeletterdheid 2021-2024 vastgesteld. Met dit plan hebben ze besloten om extra in te zetten op Laaggeletterdheid bovenop de al bestaande activiteiten van cursussen en trainingen voor analfabeten, laaggeletterden en vrijwillige inburgeraars c.q. niet-inburgeringsplichtigen.

De extra inzet vanuit dit regioplan is primair gefocust op de doelgroep laaggeletterden met Nederlands als moedertaal (de zogenaamde NT1’ers) en laaggeletterden met een migratieachtergrond die langer in Nederland wonen maar de Nederlandse taal nog niet goed machtig zijn. Projectleider Maurice de Greef gaat zich richten op het verhogen van de deelname van laaggeletterden bij cursussen en trainingen. Daarbij zoekt hij verbinding tussen de beleidsterreinen in het sociaal domein en de externe partners. Daarnaast onderzoekt hij hoe kwaliteit en monitoring, naast regie op beleid, kunnen worden verbeterd.

De stichting Lezen en Schrijven zal nauw samenwerken met de projectleider. Zij informeren en benaderen werkgevers over het belang van ondersteuning op het gebied van de basisvaardigheden. Daarnaast zal de stichting verschillende communicatie-activiteiten uitvoeren om het bereik van de doelgroep te vergroten.

In de eerstvolgende nieuwsbrief van Aan de Slag in Zeeland leest u meer over de doorontwikkeling van de aanpak laaggeletterdheid in Zeeland.

Aanmelden voor de nieuwsbrief Aan de slag in Zeeland? Schrijf u in via deze link: Nieuwsbrief Aan de slag in Zeeland.