Uitkomsten heisessie: Versterken van de bestaande infrastructuur

De coronacrisis heeft op alle maatschappelijke ontwikkelingen invloed en dus ook op het werk en de ambities van de werkgeversservicepunten. Elk half jaar wordt een heisessie georganiseerd, waarbij de coördinatoren van de werk(gevers)servicepunten (WSP's) samen met de projectleiding Perspectief op Werk – vanuit team Arbeidsmarktregio Zeeland (AMR) – van gedachten wisselen over de huidige omstandigheden en ambities richting de toekomst. 16 juli jl. vond weer een dergelijke heisessie plaats. Eén van de conclusies die tijdens de bijeenkomst is getrokken, is dat de economie zich razendsnel hersteld en dat niet meer de corona maar de krapte op de arbeidsmarkt het belangrijkste vraagstuk voor nu is. En dat de partijen die werkzaam zijn binnen de arbeidsmarktregio Zeeland elkaar meer dan ooit nodig hebben voor het matchen van vraag en aanbod.

Verstevigen van de bestaande samenwerking
De gevangentoren in Vlissingen was op 16 juli jl. de plaats van bestemming van de heisessie. In het ochtendprogramma is stilgestaan bij de economische ontwikkelingen en situatie in Zeeland. De verwachting tijdens de eerste periode van de coronacrisis was dat de werkloosheid enorm toe zou nemen en dat er veel organisaties failliet zouden gaan. Inmiddels is duidelijk geworden dat de economie zich aan het herstellen is en dat er juist een groot tekort is aan beschikbare mensen op de arbeidsmarkt. Het is van belang om vraag en aanbod op een juiste manier aan elkaar te matchen. Tijdens de heisessie hebben de Zeeuwse WSP's aangegeven dat ze de bestaande samenwerking verder willen verstevigen en in willen zetten op het versterken van de huidige infrastructuur. Dit door het verbinden van medewerkers en het hanteren van gezamenlijke instrumenten. Zo leert de aanpak via het Zeeuwse team van Jobhunters en Jobcoaches (dat begin 2021 is gestart) dat het delen van kennis en ervaringen waardevol is en leidt tot kruisbestuivingen.

Investeren in wederzijdse communicatie
Tijdens het middagprogramma was VNO-NCW aanwezig en is gesproken over de verwachtingen op de arbeidsmarkt, gezien vanuit het perspectief van de werkgevers. Geconstateerd is dat het gebrek aan personeel voor de lopende bedrijfsvoering en voor het ontwikkelperspectief een urgent vraagstuk is en blijft. Het anders kijken naar personeel door werkgevers is daarbij belangrijk. Het programma ‘Blik op de toekomst’ dat door VNO-NCW wordt uitgevoerd kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. De WSP’s en VNO-NCW zijn van mening dat er meer winst gehaald kan worden in het elkaar beter weten te vinden en dat gekeken moet worden naar het gezamenlijk belang. Investeren in wederzijdse communicatie kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. De afspraak is gemaakt om hier ook de komende periode op in te gaan zetten.

Geconcludeerd is dat het belangrijk is om periodiek met elkaar van gedachten te wisselen. Een volgende heisessie zal in januari 2022 plaatsvinden.