Invoering STAP-budget: investering in eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid

Vanaf volgend jaar is het voor alle werknemers en werkzoekenden mogelijk om een beroep te doen op het STAP-budget. STAP (Stimulans ArbeidsmarktPositie) moet vanaf 2022 de fiscale aftrek van scholingsuitgaven vervangen. Het betreft een persoonlijk budget en maakt het voor iedereen, die 18 jaar of ouder is, met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt mogelijk om scholing in te zetten voor de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. De concept-subsidieregeling is onlangs door minister Koolmees aan de Kamer aangeboden.

De concept-regeling in het kort:

  • Werknemers en werkzoekenden kunnen het STAP-budget zelf aanvragen voor de financiering van scholingsactiviteiten;
  • Het budget is maximaal € 1.000 per jaar (indien scholingskosten boven het vastgestelde maximum uitkomen, geldt een eigen bijdrage);
  • Per jaar is € 218 miljoen beschikbaar voor STAP-budgetten;
  • Er komt een scholingsregister met activiteiten die in aanmerking komen voor de subsidie. Het register kan op termijn worden uitgebreid, waardoor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kan inspelen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Aanvullend werkt het ministerie van SZW het Ontwikkeladvies STAP verder uit (voortzetting gratis ontwikkeladviezen uit NL Leert Door);
  • UWV gaat de regeling uitvoeren en ontwikkelt hiervoor een STAP-aanvraagportaal;
  • DUO (dienst uitvoering onderwijs) gaat het scholingsregister uitvoeren en technisch beheren.

Later dit jaar volgt een publiekscampagne over de introductie van het STAP-budget.

Voor meer informatie over het STAP-budget of een Leven Lang Ontwikkelen kun je terecht op de website van de Rijksoverheid.