Samenspel | Goes helpt werkgevers en werknemers

In de media | Artikel uit Samenspel

Goes helpt werkgevers en werknemers

Goes is centrumgemeente voor de Arbeidsmarktregio Zeeland onder de naam ‘Aan de slag in Zeeland’. Samen zetten we ons in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld mensen met een beperking of een migratieachtergrond. We werken aan een inclusieve arbeidsmarkt met een plek voor iedereen. In Zeeland is de vraag naar werk groter dan het aanbod. Om Zeeuwse werkgevers en werknemers op de arbeidsmarkt te helpen zijn er twee teams opgericht.

Zeeuws team van jobhunters en jobcoaches

Het Zeeuws team van jobhunters en jobcoaches geeft persoonlijke begeleiding aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden van een betaalde baan. Het is voor deze mensen de schakel tussen hen en werkgevers.

Zeeuws Mobiliteitsteam

Het Zeeuws Mobiliteitsteam is een samenwerking tussen Zeeuwse gemeenten, het UWV, vakbonden, werkgeversorganisaties en onderwijs. Dit team biedt ondersteuning aan:

  • werkgevers;
  • mensen die als gevolg van corona hun baan hebben verloren of dreigen te verliezen;
  • mensen die moeite hebben om zelf een baan te vinden.

Dit team helpt met coaching, training en scholing. Per persoon wordt gekeken naar zijn of haar kansen op de Zeeuwse arbeidsmarkt.

Specifieke vragen?

Kan één van deze teams iets voor u betekenen?
Neem dan contact op met: 

Zeeuws team van jobhunters en jobcoaches > zeeuwsteam@aandeslaginzeeland.nl

Zeeuws Mobiliteitsteam > mobiliteitsteam@aandeslaginzeeland.nl