Gestart met gesprekken om samen te komen tot een meerjarenagenda

Versterking van de regionale samenwerking

De afgelopen jaren zijn landelijk in toenemende mate taken aan de arbeidsmarktregio’s toebedeeld, vanuit de constatering dat het efficiënter is om deze op regionaal niveau te organiseren. Vanuit deze gegroeide samenwerking en de taken en strategische vragen die voorliggen, is er behoefte aan een meerjarenagenda die de regionale visie op het gebied van arbeidsmarkt vertaalt in concrete doelen en acties. De 13 Zeeuwse gemeenten en de samenwerkingspartners uit de regio gaan samen aan de slag om de agenda te vormen.

Deze meerjarenagenda 2021-2025 zal de kern van de samenwerking weerspiegelen, en helpt om de juiste activiteiten in te zetten en toekomstige kansen strategisch te benutten. Op deze manier ontstaat er ook samenhang en overzicht tussen alle lopende en komende initiatieven.  Nu is het meer dan ooit belangrijk om bijvoorbeeld de match van werkzoekenden en werkgevers op de lange en korte termijn zo goed mogelijk te faciliteren en te borgen.

 

13 Zeeuwse gemeenten en samenwerkingspartners

De inhoud vanuit de partijen is bepalend voor de vorming van de meerjarenagenda en vervolgens wie welke rol hierin zal spelen voor de uitvoering. Het gaat dan onder andere om UWV, WerkgeversServicePunten, Sociale Werkbedrijven, provincie Zeeland, werkgevers (VNO-NCW Zeeland, mede namens MKB) en werknemers (vakbonden), onderwijsinstellingen (zoals Scalda, HZ, UCR, Zeeuwse Stichting Maatwerk), en de bestuurlijke en ambtelijke samenwerkingen rond de arbeidsmarkt (inclusief aanhangende bestuurlijke portefeuilles zoals Economie en Onderwijs).

 

Rondetafelgesprekken en werksessies

Om tot de inhoud van deze meerjarenagenda te komen worden er diverse rondetafelgesprekken en werksessies georganiseerd onder begeleiding van het onderzoeksteam van GovernEUR (entiteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam). In de voorbereidingsfase is er al vanuit de arbeidsmarktregio geconstateerd dat er een hoge mate van bereidheid is vanuit de diverse partijen om tot een gezamenlijke aanpak in de regio te komen.

Vier gemeenten hebben op bestuurlijk niveau in januari de 1einput mogen geven vanuit de diverse beleidsvelden (Sociale Zaken, Onderwijs en Economie). In februari volgen de gesprekken met de bestuurders van de overige gemeenten en een ambtelijke werksessie met beleidsmedewerkers vanuit overheid, werkgeversverenigingen en onderwijs. Bovendien worden er 4 rondetafelgesprekken georganiseerd met vertegenwoordigers vanuit:

  1. Overheid
  2. Onderwijs en kennisinstellingen
  3. Werkgevers en vakbonden
  4. Sectoren

In april en mei volgen er bestuurlijke en ambtelijke werksessies om de diverse input te verwerken tot een gezamenlijke agenda. Het is de verwachting dat in medio 2021 de meerjarenagenda 2021-2025 bestuurlijk vastgesteld kan worden. In de tussentijd blijven we uiteraard gezamenlijk al werken aan de lopende initiatieven die er momenteel spelen op het gebied van de arbeidsmarkt.

 

Heeft u vragen over de vorming van deze meerjarenagenda? Neem contact op met René Boone (r.boone@goes.nl) of Eva Jeremiasse (e.jeremiasse@goes.nl) van de arbeidsmarktregio Zeeland.