Einde steunpakketten voor banen en economie

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat het generieke steunpakket per 1 oktober 2021 zal worden afgerond. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. Door het vaccinatiebeleid kunnen de contactbeperkende maatregelen steeds verder worden opgeheven en wordt de economie (grotendeels) heropend. Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijven van kracht in het vierde kwartaal van 2021. Met het aflopen van de Tozo-regeling geldt vanaf 1 oktober a.s. weer het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Lees meer hierover op Rijksoverheid. 

Ben jij door de coronapandemie getroffen als Zeeuwse ondernemer, werkgever, zzp’er of werknemer? Het Zeeuws Mobiliteitsteam helpt werkgevers en ondernemers om nieuwe kansen te vinden voor boventallig personeel en werknemers bij het zoeken naar een baan. Neem vrijblijvend contact op via mobiliteitsteams@aandeslaginzeeland.nl.